Xu Hướng 3/2024 # Bản Kiểm Điểm Tập Thể Chi Ủy, Chi Bộ Cuối Năm 2023 Mẫu Bản Kiểm Điểm Tập Thể Cuối Năm Mới Nhất # Top 3 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Bản Kiểm Điểm Tập Thể Chi Ủy, Chi Bộ Cuối Năm 2023 Mẫu Bản Kiểm Điểm Tập Thể Cuối Năm được cập nhật mới nhất tháng 3 năm 2024 trên website Vtlx.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Bản kiểm điểm tập thể Ban Chi ủy, Chi bộ đánh giá tổ chức cơ sở Đảng năm 2023

ĐẢNG ỦY ……………………….

CHI BỘ …………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày … tháng … năm 20…

BẢN KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ BAN CHI ỦY, CHI BỘ ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NĂM 20…

Căn cứ hướng dẫn số ………….., ngày … tháng … năm 20… của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 20… gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4/khóa XII về xây dựng Đảng;

Căn cứ hướng dẫn số ……….., ngày ….. tháng …. năm 20… của Ban Tổ chức huyện ủy về việc đáng giá chất lượng tổ chức cơ sở Đàng và đàng viên năm 20… gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4/khóa XII về xây dựng Đảng và Hướng dẫn số ……., ngày ……. tháng ……. năm 201.. của Ban Tổ chức huyện ủy về việc kiểm điểm tập thể lãnh đạo; kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức; đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Ban Chi ủy ……………….. tổ chức đánh giá Chi bộ gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4/khóa XII về xây dựng Đảng năm 20… như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao:

a. Ưu điểm:

– Ban Chi ủy tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo cho toàn thể cán bộ, đảng viên quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương, đơn vị. Không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm.

– Chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động có đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cho toàn thể cán bộ, đảng viên cùng thực hiện và chấp hành tốt.

– Cán bộ, đảng viên có nhận thức đáng đắn và luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm cụ thể; chấp hành và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt;

– Chi bộ tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; Nêu cao tinh thần để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

– Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ theo quy định, hoàn thành công tác chuyên môn và các chỉ tiêu kế hoạch hành năm đề ra và của cấp trên giao; Xây dựng cơ quan sạch đẹp, công sở văn minh, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động.

– Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải tiến phong cách và lề lối làm việc, nâng cao hiệu suất công tác, phát huy vai trò gương mẫu, tính tích cực, sáng tạo của đảng viên, cán bộ công chức.

Kết quả:

– Hiệu quả đào tạo 5 năm 100% ra lớp, không có HS bỏ học.

– Tỉ lệ học sinh lên lớp: 99,5%;

– Hoàn thành chương trình tiểu học: 100%

– Huy động học sinh đầu năm đạt tỉ lệ 100%

– Nhà trường được UBND huyện ………….. công nhận danh hiệu Cơ quan văn hóa, Trường tiên tiến nhiều năm liền.

-Trường được công nhận đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1.

b. Khuyết điểm, hạn chế:

– Nhiều lúc còn chưa giám sát kĩ các phong trào hoạt động nên hiệu quả công việc chưa cao.

-Việc đổi mới giảng dạy vẫn còn mang tính hình thức chưa thật sự đi vào chiều sâu.

2. Việc thực hiện nguyên tác tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng:

a. Ưu điểm:

– Nâng cao hiệu quả quản lý, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, xây dựng đơn vị không có hiện tượng tiêu cực.

– Tổ chức tốt việc ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện và tư tưởng và hành vi lệch lạc (nói, viết, làm…) trái với quan điểm, chủ trưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn liền với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;

– Có xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; thực hiện tốt công tác tự phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng;

– Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi ủy, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng;

– Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác (Không có hiện tượng vi phạm điều lệ đảng)

b. Khuyết điểm, hạn chế:

– Khả năng vận động quần chúng của số ít đảng viên còn hạn chế.

– Tỉ lệ GV, HS giỏi các cấp còn hạn chế.

Kết quả: Chi bộ tổ chức thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ cơ sở đã tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ cơ quan.

3. Kết quả thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4/khóa XII

a. Ưu điểm:

– Tập thể chi bộ đoàn kết cao, có nhiều cố gắng trong công tác và đạt được thành tích trong năm học 20…-20…; tuy nhiên do trình độ, năng lực, kinh nghiệm một ít cán bộ, đảng viên còn hạn chế nên trong quá trình lãnh chỉ đạo, thực hiện một số mặt công tác đạt kết quả chưa cao.

– Với áp lực công việc chuyên môn nhà trường nhiều, nên chưa dành thời gian nhiều để nghiên cứu văn bản của cấp trên cũng như công tác Đảng.

– CB, ĐV chấp hành tốt chủ trương, chính sách và pháp luật của địa phương; không vi phạm về tệ nạn xã hội, khi có dấu hiệu đồng nghiệp góp ý xây dựng kịp thời.

– Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, xử lý công việc, không nể nang, tình cảm.

– Qua kiểm tra, giám sát tất cả cán bộ, đảng viên chấp hành tốt những Quy định những điều đảng viên không được làm, đã tạo được niềm tin vững chắc đối với quần chúng nhân dân nơi công tác và cư trú.

b. Hạn chế, khuyết điểm:

– Thời gian dành cho công tác kiểm tra, giám sát còn ít; công tác tham mưu cấp trên đôi lúc chưa kịp thời.

– Một vài cán bộ, đảng viên chưa thể hiện hết vai trò của mình trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình; ngại đóng góp ý kiến cho đồng chí mình.

* Nguyên nhân

Do trình độ và nhận thức, vẫn còn CB, ĐV chưa chịu khó trong học tập và nghiên cứu, ngại đụng chạm nên phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác.

c. Những giải pháp trong thời gian tới

– Chi ủy xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, mỗi người phải có kế hoạch và bản tự nhận xét về bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống có ý kiến của chi bộ trong từng học kỳ và cuối năm học.

– Trong công tác đánh giá cán bộ hàng năm phải coi trọng đánh giá hiệu quả trong công việc. Phân công các đồng chí trong Ban chi ủy và lực lượng cốt cán theo dõi quản lí chặt chẽ đảng viên, kiểm tra nhắc nhở và phê bình thường xuyên để ngăn ngừa sai phạm. Chi ủy phải thường xuyên tham mưu với Đảng ủy và Phòng GD&ĐT để có hướng chỉ đạo kịp thời những vấn đề khó khăn của đơn vị, thực hiện tốt công tác qui hoạch, dự nguồn và đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực. Phải xác định rõ thẩm quyền, luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ đứng đầu, những hạn chế, khuyết điểm phải nghiêm túc khắc phục sửa chữa.

4. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở địa phương, đơn vị:

4.1. Tổ chức quán triệt các chủ trương của Trung ương, tỉnh và Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở địa phương, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch…………………..của tỉnh Đảng bộ, kế hoạch…………..của huyện Đảng bộ và kế hoạch- nghị quyết ………….ủa Đảng bộ ………

4.2. Xây dựng chuẩn mực đạo đức.

a/ Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác chống mọi biểu hiện tiêu cực, hết lòng phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc, sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội.

b/ Mỗi ngày tự mình đề ra một việc làm thiết thực, trách nhiệm với công việc được giao, có lối sống trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn, tuyệt đối chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c/ Đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, linh hoạt, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Kiên quyết chống biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương.

d/ Mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên cùng thực hiện và vận động nhân dân có kế hoạch chi tiêu hợp lý, thực hiện tốt cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Advertisement

đ/ Không bê tha, trụy lạc làm mất đạo đức, phẩm chất cán bộ, đảng viên, suốt đời phấn đấu, rèn luyện học tập để nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn.

e/ Tham gia dự họp đúng giờ, đúng thành phần, nghiêm túc, tích cực tham gia phát biểu ý kiến, không lãng phí thời gian làm việc hành chính, tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, điện thoại, điện thắp sáng, hạn chế việc đến quán xá, uống rượu – bia trong giờ làm việc.

4.3. Cán bộ, đảng viên (cán bộ lãnh đạo) phải nêu gương sáng trước tập thể; cán bộ, giáo viên phải nêu gương sáng trước học sinh về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Luôn trau dồi phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống;

– Tạo khối đoàn kết thống nhất nội bộ; phê bình và tự phê bình;

– Nói đi đôi với làm; luôn quan tâm thương yêu và giúp đỡ học sinh;

– Công khai, dân chủ, trung thực;

– Tận tụy với công việc, công tâm trong xử lý trong các mối quan hệ;

– Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, dân chủ;

– Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

– Tổ chức cho đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh;

– Định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Chi bộ và đảng viên, quần chúng trong sinh hoạt đảng chỉ rõ những việc làm được chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; biểu dương những cán bộ, đảng viên có những việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Mỗi cán bộ, đảng viên đều đăng ký học tập và nêu gương, chi bộ có theo dõi, kiểm tra và rút kinh nghiệm trong mỗi lần họp lệ.

– Xây dựng tiêu chí và chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên ở cơ quan, theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực hiện;

4.4. Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả việc tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với học sinh.

Kết quả:

100% cán bộ, đảng viên đều thực hiện tốt và gương mẫu chấp hành trong mọi hoạt động của cơ quan, không có trường hợp vi phạm.

đảng năm 20… của Chi bộ …………………

Nhận nhận:

– Đảng ủy ………….;

– Ban Chi ủy;

– Lưu: Chi bộ.

TM/ BAN CHI ỦY

BÍ THƯ

Bản Tự Kiểm Điểm Trong Thời Gian Tập Sự Bản Kiểm Điểm Trong Thời Gian Thử Việc

……., ngày…tháng…năm…

Kính gửi: ………………………………………………..

Tên tôi là:………………………………………… ……………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………….. ……………………………………………………

Trình độ chuyên môn:……………………….. ……………………………………………………

Đơn vị công tác:………………………………. ……………………………………………………

Nhiệm vụ được phân công:……………….. ……………………………………………………

Sau thời gian được tuyển dụng vào ngành giáo dục, hiện nay tôi đã hết hạn tập sự (6 tháng). Tôi xin tự kiểm điểm về quá trình công tác của bản thân như sau:

Tham Khảo Thêm:

 

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ liên kết Đơn xin hỗ trợ liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

1. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các qui định về chuyên môn cũng như nội qui của ngành, của trường đề ra. Phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị. Thường xuyên trau dồi phẩm chất của người giáo viên. Luôn xác định rõ nhiệm vụ của mình. Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể ở địa phương cũng như nơi cư trú. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đoàn kết, thân ái với bạn bè đồng nghiệp. Có ý thức xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết.

2. Về thực hiện nhiệm vụ được giao

Trong thời gian qua, bản thân tôi luôn phục tùng sự phân công của BGH nhà trường, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Có ý thức học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Yêu nghề, mến trẻ, hết lòng vì vì học sinh. Tham gia đầy đủ, tích cực các phong trào của ngành, của trường đề ra.

3. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính.

*/ Ưu điểm:

Lập trường tư tưởng vưng vàng.

Nhiệt tình trong công tác, có lối sống trong sạch.

*/Khuyết điểm:

Còn e dè trong sinh hoạt tập thể.

Sử lý các tình huống sư phạm còn lúng túng.

4. Tự đánh gia xếp loại:

Hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kính gửi: ……………………………………………………

Em tên là:……………………………………. ……………………………………………………

Sinh ngày:…………………………………… ……………………………………………………

Trình độ chuyên môn:…………………… ……………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………… ……………………………………………………

Nhiệm vụ được phân công:……………. ……………………………………………………

Hiện là nhân viên của bộ phận ……………………… Em viết bản kiểm điểm cá nhân này để tự nhận xét bản thân và đưa ra các ý kiến của cá nhân sau …. tháng thử việc tại công ty.

Đầu tiên em xin được đưa ra những nhận xét về bản thân. Sau … tháng thử việc tại công ty, chủ yếu là thời gian đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ, em thấy mình luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao. Tuy nhiên vì còn bỡ ngỡ với công việc mới nên em đã mắc khá nhiều sai lầm trong cách thích nghi với công việc. Đó là cách làm việc chưa khoa học, chưa chủ động trong cách nắm bắt nội dung công việc. Vì vậy, để tự đánh giá về mức độ hoàn thành công việc trong thời gian vừa qua, em thấy rằng mình chưa đạt yêu cầu cần thiết cho vị trí của mình.

Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện cho em có cơ hội tiếp xúc với nghề nghiệp, nâng cao hiểu biết trong thời gian vừa qua!

Và em rất mong nhận được những nhận xét chân thành về những thiếu sót, những ưu, nhược điểm của em trong thời gian qua để em có thể cố gắng hoàn thiện bản thân cũng như những kỹ năng nghề nghiệp của mình.

Người làm kiểm điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản Tự Kiểm Điểm 2023 ❤️ Cá Nhân Đảng Viên, Hs Sv

Bản Tự Kiểm Điểm 2023 ❤️ Mẫu Tự Kiểm Điểm Chuẩn Nhất ✅ Của Cá Nhân Đảng Viên Dự Bị, Học Tập Học Sinh, Sinh Viên, Giáo Viên…

1001 Bản Tự Kiểm Điểm Đảng Viên sẽ giúp bạn viết bản kiểm điểm thuận lợi hơn.

bản tự kiểm điểm

ĐẢNG BỘ……………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ…………… ………., ngày …… tháng …..năm 20……

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

Kính gửi: – Chi ủy ……………………………………………………………………..

Đảng ủy…………………………………………………………………….

Tôi là:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:

…………………………………………………………………………………………………………………

Quê quán:

…………………………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:

………………………………………………………………………………………………………….

Được kết nạp vào Đảng ngày……tháng……năm………..tại Chi bộ………………………………………

Hiện đang công tác tại Chi bộ:

……………………………………………………………………………………..

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm:

Trong thời gian công tác tại ……. tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Về tư tưởng chính trị:

– Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Có tinh thần học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Mẫu mực trong lao động sư phạm, say mê gắn bó với nghề nghiệp.

– Luôn có ý thức trau dồi về phẩm chất đạo đức chính trị, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, nghiêm túc thực hiện nội qui, qui định của nhà trường.

– Tích cực tham gia xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, giúp đỡ tương trợ đồng nghiệp.

– Luôn trung thực trong công tác và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bạn bè và mọi người xung quanh.

– Sống hòa nhã với mọi người, bà con xóm làng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong những lúc gặp khó khăn.

– Có ý thức tốt xây dựng tập thể, có lối sống lành mạnh.

Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

– Thực hiện tốt các công việc do Chi bộ, Ban giám hiệu phân công, luôn chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, nhất là những quy định Đảng viên không được làm.

– Bản thân luôn hoàn thành tốt các quy chế chuyên môn, chỉ tiêu chuyên môn của tổ, của trường và của ngành.

– Trong giảng dạy thường sử dụng đồ dùng dạy học sẵn có và tự làm, luôn tìm tòi và đổi mới phương pháp dạy học giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng nhất. Trong năm học bản thân luôn nổ lực áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cũng như trong công việc.

Khuyết điểm:

– Bản thân còn chưa mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình,chưa mạnh dạng đấu tranh.

– Chưa có kế hoạch phối hợp với nhà trường để xây dựng qui chế hoạt động của ….

Biện pháp khắc phục khuyết điểm

Bản thân sẽ luôn phấn đấu tránh không ngại nói lên ý kiến trước mọi người để xây dựng cho bản thân một cơ sở tiếp xúc đa dạng và tiếp thu có hiệu quả trong các cuộc họp.

Qua một năm công tác và là đảng viên dự bị Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị Chi bộ xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên tốt của Đảng./.

….. ngày …… tháng…… năm 20…

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Dành tặng các bạn học sinh mẫu Bản Kiểm Điểm Học Sinh mới nhất

Có Bản Tự Kiểm Điểm Của Đảng Viên Dự Bị này, bạn không còn phải nghĩ nhiều để viết kiểm điểm nữa.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Của đảng viên dự bị

Kính gửi: – Chi ủy ……………………………………………………………………..

– Đảng ủy…………………………………………………………………….

Tôi là:……………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………………

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………………….

Được kết nạp vào Đảng ngày……tháng……năm………..tại Chi bộ………………………………………

Hiện đang công tác tại Chi bộ:……………………………………………………………………………………..

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Điểm Nổi Bật:……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Những Điểm Còn Hạn Chế:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biện pháp khắc phục khuyết điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của đảng.

……….,ngày…..tháng…..năm…………..

Người tự kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tự đánh giá, nhận xét kết quả làm việc cho giáo viên nhanh hơn bằng Bản Tự Kiểm Điểm Của Giáo Viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

——–***——-

BẢN KIỂM ĐIỂM GIÁO VIÊN

Năm……..

Kính gửi:……………………………………………………….

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh Ngày:…………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………………………

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

1- PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

– Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.

– Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của trường đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong

– Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

– Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

2- CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:

– Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của .

– Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

3- TỰ ĐÁNH GIÁ:

Ưu điểm:

Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

Nhược điểm:

Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

* Tự xếp loại:

Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

……………..,ngày….tháng ….năm…

Người viết

Tổng hợp Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Đẹp để bạn tự tổng kết, đánh giá năng lực

Bạn làm trong ngành Y tế, cũng cần sử dụng Bản Tự Kiểm Điểm Cá Nhân này đấy

…….., ngày … tháng … năm 2023

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

NĂM ……………

Họ và tên: ……………………Ngày sinh: …/…/…

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền đoàn thể:…………………

Đơn vị công tác: ……………….

Chi bộ:…………………………..

I. Về tư tưởng chính trị

– Có quan điểm chính trị kiên định, luôn luôn trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.

II. Về phẩm chất đạo đức lối sống

– Có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng;

– Lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không cờ bạc, rượu chè, quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực tài sản, thu nhập cá nhân và gia đình hàng năm.

– Luôn lắng nghe những  ý kiến đóng góp của quần chúng, đồng nghiệp để tự hoàn thiện bản thân.

– Giữ mối quan hệ tốt với quần chúng tại cơ quan và tại địa phương nơi cư trú; tham gia đầy đủ các buổi họp thôn. Bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của địa phương đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

III. Về thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao

– Có tinh thần trách nhiệm cao, đạt kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

– Hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; thực hiện tốt các công việc mà bên Chi bộ giao.

IV. Về ý thức tổ chức kỷ luật

– Luôn chấp hành sự phân công điều động của cấp trên.

– Nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định, nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng, đợt sinh hoạt chính trị theo quy định của địa phương, Điều lệ Đảng;

– Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

V. Kết quả phát huy ưu điểm trước đó, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém

– Giữ vững, kiên định lập trường trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, quy chế về Đảng viên, tích cực trau dồi kiến thức, học tập và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về Đảng viên theo quy định;

– Thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng ủy, chi bộ;

– Giải quyết công việc hiệu quả đã được giao.

VI. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân:

– Kiến thức chuyên môn còn hạn chế, chưa tìm hiểu sâu về các chủ trương, chính sách và các Nghị quyết, Quy định của Đảng; kiến thức pháp luật còn hạn chế;

– Chưa thực sự tích cực trong việc đề xuất , đóng góp ý kiến trong sinh hoạt Chi bộ.

VII. Phương hướng, biện pháp khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm.

– Cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ.

– Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân;

– Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

VIII. Tự nhận  mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức:

– Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: – Chi ủy ……………………………………………………………………..

                 – Đảng ủy…………………………………………………………………….

Tôi là:……………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………………

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………………….

Được kết nạp vào Đảng ngày……tháng……năm………..tại Chi bộ………………………………………

Hiện đang công tác tại Chi bộ:……………………………………………………………………………………..

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm:……………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Khuyết điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biện pháp khắc phục khuyết điểm:

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của đảng.

                                                      ……….,ngày…..tháng…..năm…………..

                                    Người tự kiểm điểm

                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

chúng tôi chia sẻ những mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên chuẩn nhất

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm Bản Tự Kiểm Điểm Bản Thân 2023

Đảng bộ: ………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: …………….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM BẢN THÂN

Họ và tên:………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………..

Ngày vào Đảng:………………………………………..

Ngày chính thức:………………………………………

Nhiệm vụ được giao:…………………………………

Sinh hoạt Đảng tại chi bộ Trường:………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………..

Nơi công tác:……………………………………………

Thực hiện chương trình kiểm tra Đảng viên năm …….., tôi nhận thấy bản thân có những ưu khuyết điểm như sau:

1. Về tư tưởng chính trị:

Bản thân luôn giữ vững lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng.

Tuyên truyền và vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Không ngừng học tập để nâng cao nhận thức và hiểu biết cũng như năng lực công tác. Trong công tác luôn luôn trung thực và khách quan, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, địa phương, thái độ phục vụ nhân dân tốt.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Đạo đức lối sống trong sáng lành mạnh, trong mọi lúc mọi nơi. Trên mọi lĩnh vực công tác, bản thân đều gương mẫu, đầu tàu. Thực hiện nghiêm túc thực hành tiết kiệm về tiền của ,thời gian không tham ô lãng phí, sống giản dị, hoà đồng được đồng chí, đồng nghiệp, phụ huynh tin yêu quý mến. Tuyệt đối không làm những điều đảng viên không được làm.

– Có tinh thần đoàn kết với mọi người, trong công tác trung thực, xây dựng được mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, quan hệ gần gũi với nhân dân, không có biểu hiện xa rời quần chúng nhân dân.

– Luôn xây dựng và gìn giữ mối đoàn kết nội bộ.

– Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tinh thần và quyền làm chủ tập thể trong nhà trường, Phối kết hợp và liên hệ chặt chẽ với các lực lượng tham gia giáo dục, với các đoàn thể quần chúng, với phụ huynh và nhân dân.

– Chấp hành nghiêm túc quy chế của ngành, của trường, soạn giảng đầy đủ, kịp thời, đúng chương trình thời khóa biểu quy định, đảm bảo ngày giờ công.

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ về văn hóa, nghiệp vụ, chuyên môn,… để áp dụng vào thực tế công tác.

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giaọ:

– Được nhà trường phân công Tổ trưởng Tổ khối 5, Bồi dưỡng học sinh giải toán trên mạng Internet khối 4 – 5, công tác chủ nhiệm lớp 5C, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, bản thân tôi luôn chấp hành tốt sự phân công, tham mưu.

Nhiệt tình, năng nổ, làm việc có kế hoạch, khoa học, thực hiện tốt, hoàn thành tốt, có hiệu quả những công việc được giao, được BGH đánh giá cao.

– Trong năm qua, với cương vị nhiệm vụ của mình. Bản thân tôi luôn tìm tòi sáng tạo, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm.

Đề ra kế hoạch và biện pháp có tính khả thi để Ban thanh tra và tổ 5 thực hiện nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó đưa tổ 5 ngày càng vững bước đi lên và đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

– Trong thời gian qua, bản thân tôi luôn có ý thức học hỏi và tự học hỏi, tìm tòi tài liệu, đọc báo, truy cập Internet để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Tham gia sinh hoạt chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học,… để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân, nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi.

* Về cá nhân:

Năm học …………………………… vừa qua, Đạt danh hiệu Lao động Xuất Sắc, Giáo viên Giỏi cấp Huyện, Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải A cấp Huyện, chữ viết đẹp cấp Huyện.

* Về tập thể:

Năm học ………………, Đạt Tổ lao động Tiên Tiến và được UBND huyện tặng giấy khen .

4. Về tổ chức kỷ luật:

Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và đảng bộ tổ chức.

Đóng đảng phí đầy đủ

5. Tóm tắt những ưu, khuyết điểm chính:

* Ưu điểm: Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, lao động đạt hiệu quả cao.

Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương.

Lối sống lành mạnh trong sáng, được đồng nghiệp, nhân dân tin yêu, quý mến.

* Nhược điểm: Đơi khi cịn nể nang, chưa thực sự cương quyết.

6. Phương hướng phấn đấu trong thời gian tới:

Tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những nhược điểm, phấn đấu đạt được những thành tích cao hơn năm trước.

7. Tự phân loại: Đủ tư cách Hoàn thành tốt nhiệm vụ

………, ngày…tháng…năm…

Người viết kiểm điểm

1001 Tên Facebook Buồn Nhất cho những bạn đang mang tâm trạng

Bản Tự Kiểm Điểm Đoàn Viên 2023 này sẽ phục vụ tốt nhất cho công việc của bạn

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Đoàn Viên

Kính gửi: Chi ủy:……………………….…………..

Đảng ủy:…………………………………

Tôi là:…………………………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………….

Được kết nạp vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………, tại Chi bộ:………………….

Hiện công tác và sinh hoạt tại…………………………………………………………………..

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm:

– Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.

– Nêu cao tinh thần phẩm chất, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.

– Luôn gương mẫu nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

– Chấp hành tốt và thực hiện tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên, luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

– Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc xây dựng nội bộ Đảng. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

– Luôn là một công chức gương mẫu và hoàn thành có chất lượng trước mọi công việc được phân công.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo trong công việc đảm nhận nhiều công việc chung của tổ chuyên môn, của Chi đoàn và Công đoàn phân công. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công của Lãnh đạo.

– Tham gia sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Khuyết điểm:

– Công việc là tổng hợp thống kê do các số liệu tương đối lớn nên việc tổng hợp vẫn còn có sai sót.

– Chưa mạnh dạng phát biểu ý kiến của bản thân trong các cuộc họp.

– Về bản thân chưa nhạy bén trong các mối quan hệ xã hội.

Biện pháp khắc phục khuyết điểm

– Bản thân sẽ luôn phấn đấu tránh không ngại nói lên ý kiến trước mọi người để xây dựng cho bản thân một cơ sở tiếp xúc đa dạng và tiếp thu có hiệu quả trong các cuộc họp.

– Qua một năm công tác và là đảng viên dự bị Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị Chi bộ xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên tốt của Đảng./.

….. ngày …… tháng…… năm 20…

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Bộ Trắc Nghiệm Online giúp bạn ôn tập tốt hơn

Tổng kết công việc cuối năm với Bản Tự Kiểm Điểm Quá Trình Công Tác

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày …. tháng…. năm…….

BẢN KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kính gửi:

uỷ……………………………………………..

Tên tôi là: ……………………………………………

Sinh ngày………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày………. tháng…….. năm………………………

Tại chi bộ:…………………………………………………………….…………………

Chính thức ngày:……………………. tại chi bộ:…………………………………..

– Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và

Điều lệ Đảng.

– Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã với nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao:

– Trong quá trình công tác Bản thân luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, tự giác ,nhiệt tình trong công việc.

Về công tác giảng dạy bản thân tôi luôn phấn đấu trau dồi chuyên môn,đọc sách báo nhằm tích lũy chuyên môn.Lên lớp đúng giờ,soạn giáo án đầy đủ,thực hiện đúng quy chế chuyên môn.

Với các công việc tập thể bản thân luôn nhiệt tình, hăng hái và có trách nhiệm với các công viêc được giao. Luôn hoàn thành mọi việc được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên.

– Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác.

Tổ chức kỷ luật trong đảng:

– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.

– Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.

Về hạn chế và khuyết điểm:

– Chưa hiểu hết tâm tư, suy nghĩ của học sinh lớp chủ nhiệm

– Đôi khi chưa mạnh dạn góp ý với thành viên của tổ

Biện pháp khắc phục hạn chế khuyết, khuyết điểm:

Quan tâm hơn nữa đến từng đối tượng đảng viên khác trong chi bộ để tìm cách giúp các em và cả tập thể tốt hơn. Mạnh dạn hơn khi góp ý với đồng nghiệp.

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………………………………………………………………………

…………….., ngày……tháng……năm……..

BÍ THƯ

ĐẢNG UỶ …………………… XÁC NHẬN…………….

Chữ ký đồng chí: ……………………………………………………………………………………

……………., ngày…… tháng…… năm……..

Nếu bạn đang là sinh viên và chuẩn bị vào Đảng, hãy tham khảo Bản Tự Kiểm Điểm Cho Sinh Viên 2023

ĐẢNG BỘ: ……………………………………..             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: Trường ĐH………

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Cho Sinh Viên

Năm ……..

Họ và tên           :                  Ngày sinh:

Chức vụ Đảng   : Đảng viên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Sinh viên

Đơn vị công tác : Trường ĐH………………………………………………………….

Chi bộ                : Trường ĐH………………………………………………………….

I. Ưu điểm, kết quả công tác:

1. Về tư tưởng chính trị

Tôi luôn có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng của Đảng. Bản thân chấp hành đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan nơi công tác và nơi cư trú. Thường xuyên gương mẫu đi đầu và vận động cán bộ, người thân trong gia đình, bà con nơi cư trú thực hiện nói và làm theo theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Bản thân có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, trung thực, hòa nhã với mọi người, luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết. Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của quần chúng, nhân dân.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan đơn vị cũng như nơi cư trú, tôi luôn tôn trọng ý kiến đóng góp và lắng nghe ý kiến của quần chúng để từ đó điều chỉnh mình trong phương pháp làm việc. Quan hệ tốt với đồng nghiệp.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Trong công tác tôi luôn thực hiện nghiêm túc mọi quy định, quy chế của ngành, các cấp và Chi bộ đề ra; tham gia đầy đủ các hoạt động của đại phương. Bản thân tôi luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, vận động quần chúng, đồng nghiệp cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị.

– Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Chi bộ, bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỉ luật, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức cấp trên, luôn làm đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo và dám chịu trách nhiệm với cấp trên về những công việc được giao, gương mẫu thực hiện các chế độ sinh hoạt, nội quy quy chế của cơ quan và đóng góp đảng phí theo quy định.

4. Về tổ chức kỷ luật.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.

– Thời gian dành cho các hoạt động tập  thể chưa nhiều.

– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao.

– Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong các cuộc họp.

– Tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục.

– Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chung của trường và nhiệm vụ chính trị được giao. Nêu cao tinh thần phê và tự phê bình.

1. Phân loại chất lượng đảng viên: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

2. Phân loại chất lượng sinh viên:

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giúp bạn trang trí fb đẹp hơn với bộ Tiểu Sử Fb Hay Ngắn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi : …………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên học sinh: ………………………………………………………………………………………………………

Lớp ………………………..……………………Năm học: …………………….…………..……….

Sinh ngày : ………. tháng ………. năm ……………………………………. ……………..

Hiện đang trú tại: ……………………………………………….………………………………………….

Họ, tên bố (mẹ hoặc người đỡ đầu):………………………….…………………………

Nay em tự viết bản kiểm điểm trình bày về khuyết điểm của em như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…….., ngày…. tháng ………năm….

Người viết

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Thể hiện sự hối lỗi của bản bằng Bản Tự Kiểm Điểm Học Sinh 2023

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi ban giám hiệu trường: …………………………

Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp: ……………

Tên em là …………………Là học sinh lớp …………………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Nội dung sự việc: …(trình bày tóm tắt nội dung việc mình gây lỗi và nguyên nhân)…

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

…………, ngày … tháng … năm

Hướng Dẫn Viết Bản Tường Trình Và Mẫu Bản Tường Trình Sự Việc Mới Nhất Năm 2023

Chính vì vậy, hiện nay bản tường trình được coi là văn bản phổ biến nhất với tần suất xuất hiện nhiều nhất tại hầu hết các cơ quan hay tổ chức nào khi có sự việc xảy ra. Nội dung của bản tường trình rất đa dạng và phong phú tùy thuộc vào tính chất của mỗi sự việc và hậu quả mà nó gây ra. Nhưng về cơ bản các bản tường trình đều phải tuân theo thể thức chung được quy định trong Nghị định được Chính phủ ban hành về quy định thể thức văn bản.

Không chỉ riêng bản tường trình mà trong tất cả những loại văn bản đều có thể thức bắt buộc bao gồm: Quốc hiệu, Tiêu ngữ, Người nhận,… Ngoài ra, những nội dung cần được cung cấp đầy đủ đối với mỗi bản tường trình gồm:

Tên văn bản; 

Địa điểm, thời gian lập và kết thúc bản tường trình;

Thông tin người nhận bản tường trình; 

Thông tin của người viết bản tường trình;

Địa điểm, thời gian xảy ra sự việc/vấn đề,…

Trình bày diễn biến sự việc theo trình tự thời gian;

Nguyên nhân xảy ra sự việc;

Mức độ thiệt hại – Hậu quả (nếu có);

Cam đoan, cam kết hoặc đề nghị;

Ký tên, xác nhận

a) Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi chính giữa): Quốc hiệu in hoa, chữ đứng, đậm. Tiêu ngữ in thường, chữ đứng, đậm và lớn hơn 1 cỡ chữ so với Quốc hiệu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—————————————-

b) Tên văn bản (ghi chính giữa, in hoa, chữ đứng, đậm và cùng cỡ chữ với tiêu ngữ): dòng chú thích bên dưới in nghiêng, nhỏ hơn một cỡ chữ, trình bày ngắn gọn sự việc. 

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(Về việc …………..)

b) Địa điểm và thời gian tường trình:

Trong trường hợp văn bản được lập tại chỗ: Ghi sau tên văn bản, đầu dòng bên phải.

Vào hồi:….. giờ….. ngày…. tháng…. năm…..

Tại: ………………………………………………

Trong trường hợp văn bản không được lập tại chỗ: Ghi trước tên văn bản, in nghiêng, ghi góc bên phải: 

……………, ngày ….. tháng ….. năm …….

d) Nơi nhận bản tường trình:

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

e) Thông tin người viết bản tường trình:

Tên tôi là:……………………………………………………………………………..Chức vụ: ………………………………………..

Sinh ngày:…………..…………………………………………………………Số CMND:…………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………..………………………………………………………………

Cùng với:

Ông/bà:………………………………………………………………………………..Chức vụ: ………………………………………..

Sinh ngày:…………..…………………………………………………………Số CMND:…………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………..……………………………………

f) Nội dung tường trình: 

Địa điểm xảy ra sự việc: …………………………………………………..……………………………………………

Thời gian xảy ra sự việc: ……………………………………………………………………………………………

Diễn biến sự việc: …………………………………………………………………………………………………….

Nguyên nhân xảy ra sự việc: ……………………………………………………………………………………….

Mức độ thiệt hại (Nếu có):  …………………………………………………………………………………………

i) Cam đoan/ Đề nghị:

Tôi/ Chúng tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này. 

k) Ký tên và xác nhận:

Người lập ký và ghi rõ họ tên ở góc bên phải. Có dấu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chữ ký của người có trách nhiệm ở góc bên trái.

Một số mẫu bản tường trình các sự việc để bản có thể tham khảo trong từng trường hợp cụ thể.

Tải ngay mẫu bản tường trình: TẠI ĐÂY.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—————————————-

……………, ngày ….. tháng ….. năm …….

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(Về việc …………..)

  Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Tên tôi là:………………………………………………………………………Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………….

 Sinh ngày:………………………………………………………………………Số CMND:………………………………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Công việc hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Đơn vị trực thuộc trong công ty:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Cùng với: 

  Ông/bà:…………………………………………………………………………Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………….

  Sinh ngày:……………………………………………………………………..Số CMND:………………………………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Công việc hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Đơn vị trực thuộc trong công ty:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Địa điểm xảy ra sự việc: ………….………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….

  Thời gian xảy ra sự việc: ……………..………………..………………………………………………………………………………………………………………………..

  Diễn biến sự việc: …………………..……………………..……………………………………………………………………………………………………………………….

  Nguyên nhân xảy ra sự việc: ….……..………………..……………………………………………………………………………………………………………………..

  Hậu quả: ………………………..…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

  Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều……. Luật Lao động.

  Tôi xin hứa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những sai lầm, khuyết điểm của tôi và sẽ không tái phạm.

  Tôi/ Chúng tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này. /.

Người viết tường trình

(Ký tên)

Người viết tường trình

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu bản tường trình tai nạn

Tải ngay mẫu bản tường trình tai nạn: TẠI ĐÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—————————————-

……………, ngày ….. tháng ….. năm …….

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(Về việc …………..)

  Vào hồi:………..giờ……… ngày………….tháng………. năm………..

  Tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1………………………………………….…………………………………….Chức vụ: …………………………………………..………..………………………………………………….

  Sinh ngày:………………………………………………..…………………..Số CMND:………………………………………………..…………………………………………….

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

  2………………………………………….…………………………………….Chức vụ: …………………………………………..………..………………………………………………….

  Sinh ngày:………………………………………………..…………………..Số CMND:………………………………………………..…………………………………………….

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

  3………………………………………….…………………………………….Chức vụ: …………………………………………..………..………………………………………………….

  Sinh ngày:………………………………………………..…………………..Số CMND:………………………………………………..…………………………………………….

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

  Cùng trình bày về vụ tai nạn đã xảy ra như sau:

  Địa điểm xảy ra: ………………..……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Thời gian xảy ra: …………………….………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

  Diễn biến sự việc: ………………………..……………………..……………………………………………………………………………………………………………………….

  Nguyên nhân xảy ra sự việc: ……….……..………………..……………………………………………………………………………………………………………………..

  Hậu quả: ……………………………..…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

  Cùng với những người đã chứng kiến vụ tai nạn:

  1………………………………………….…………………………………….Chức vụ: …………………………………………..………..………………………………………………….

  Sinh ngày:………………………………………………..…………………..Số CMND:………………………………………………..…………………………………………….

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

  2………………………………………….…………………………………….Chức vụ: …………………………………………..………..………………………………………………….

  Sinh ngày:………………………………………………..…………………..Số CMND:………………………………………………..…………………………………………….

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

  3………………………………………….…………………………………….Chức vụ: …………………………………………..………..………………………………………………….

  Sinh ngày:………………………………………………..…………………..Số CMND:………………………………………………..…………………………………………….

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

  Cam đoan: Chúng tôi xin cam đoan những thông tin đã kê khai ở trên là đúng sự thực và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này.

  Biên bản được lập thành 02 bản vào hồi:….. giờ….., ngày….. tháng…….năm……… tại………………………………………………………./.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Người viết tường trình

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải ngay mẫu bản tường trình vi phạm nội quy: TẠI ĐÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—————————————-

……………, ngày ….. tháng ….. năm …….

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(Về việc …………..)

  Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Tên tôi là:………………………………………………………………………Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………….

  Sinh ngày:……………………………………………………………………..Số CMND:………………………………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Công việc hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Xin được trình bày về sự việc như sau: 

  Địa điểm xảy ra sự việc: ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….

  Thời gian xảy ra sự việc: …………………..………………..………………………………………………………………………………………………………………………..

  Diễn biến sự việc: ………………………..……………………..……………………………………………………………………………………………………………………….

  Nguyên nhân xảy ra sự việc: ……….……..………………..……………………………………………………………………………………………………………………..

  Hậu quả: ……………………………..…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

  Tôi xin hứa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những sai lầm, khuyết điểm của tôi và sẽ không tái phạm.

  Tôi/ Chúng tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này./.

Người viết tường trình

(Ký tên)

Người viết tường trình

(Ký và ghi rõ họ tên)

Để hoàn thiện một văn bản tường trình không phải điều dễ dàng nhưng nếu bạn đã nắm chắc những vấn đề cốt lõi cần thiết thì điều này không thể làm khó được bạn. Mong rằng qua bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về văn bản tường trình cũng là một hình thức tham khảo để giúp đỡ bạn trong công việc tương lai. 

Đáp Án Kiểm Tra Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Toàn Quốc Lần Thứ Xii Kiểm Tra Học Tập Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Năm 2023

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo!

Đáp án kiểm tra học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Câu 1: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định triển khai trong toàn Đoàn mấy chương trình đồng hành với thanh niên?

1 chương trình

2 chương trình

3 chương trình

4 chương trình

Câu 2: Đâu là một trong ba nhiệm vụ đột phá được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động

Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu

Câu 3: Đâu không phải là tên chương trình, đề án trọng điểm được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2023 – 2030”.

Đề án “Thành lập Quỹ hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng”.

Chương trình “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2023 – 2030”.

Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2023 – 2030”

Câu 4: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định quan điểm xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện trên những mặt nào?

Chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động

Chính trị, tổ chức và hành động

Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động

Tổ chức và hành động

Câu 5: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định mốc thời gian sơ kết và tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII như thế nào?

Sơ kết năm 2025, tổng kết năm 2027

Sơ kết năm 2024, tổng kết năm 2027

Sơ kết năm 2027, tổng kết năm 2032

Sơ kết năm 2023, tổng kết năm 2026

Câu 6: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2027 diễn ra tại đâu?

TP Hồ Chí Minh

TP Hà Nội

TP Đà Nẵng

TP Cần Thơ.

Câu 7: Hãy cho biết đâu không phải tên Diễn đàn tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên

Thanh niên xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước

Tổ chức Đoàn – Người bạn đồng hành với thanh niên

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo

Câu 8: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tỷ lệ thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong nhiệm kỳ 2023 – 2027?

50% thanh niên

55% thanh niên

60% thanh niên

65% thanh niên

Câu 9: Đâu là tên của chương trình đồng hành với thanh niên được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Đồng hành với thanh niên trong học tập

Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm

Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng

Đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế

Câu 10: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số lượng thôn, bản khó khăn được đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2023 – 2027?

250 thôn, bản khó khăn

300 thôn, bản khó khăn

350 thôn, bản khó khăn

400 thôn, bản khó khăn

Câu 11: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tỷ lệ đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 – 2027

50% đoàn viên

60% đoàn viên

70% đoàn viên

80% đoàn viên

Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên

Thanh niên tiến vào kỷ nguyên số

Tự hào truyền thống, vững bước tương lai

Vững vàng niềm tin, tự hào tiến bước

Câu 13: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định giải pháp về việc sử dụng và tương tác với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam” như thế nào?

Phấn đấu 100% đoàn viên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”

Phấn đấu 90% đoàn viên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”

Phấn đấu 80% đoàn viên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”

Phấn đấu 70% đoàn viên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”

Câu 14: Đâu là nhận định khái quát về kết quả triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên trong nhiệm kỳ 2023 – 2023?

Góp phần phát triển toàn diện thanh niên

Nội dung thiết thực

Khẳng định vai trò của Đoàn trong chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích và nhu cầu chính đáng của thanh niên

Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 15: Hãy cho biết nội hàm của chủ trương 1+1?

Mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội

Mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 hội viên tham gia Đoàn

Mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội

Mỗi đoàn viên, hội viên bồi dưỡng được ít nhất 01 đội viên trưởng thành vào Đoàn, Hội

Câu 16: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tỷ lệ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn trong nhiệm kỳ 2023 2027?

100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 70% thanh niên

100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên

100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 90% thanh niên

100% cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên

Câu 17: Đâu không phải là tên chương trình, đề án trọng điểm được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp giai đoạn 2023 – 2030”.

Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2027″.

Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023 – 2027″.

Đề án “Nâng cao năng lực tình nguyện cho thanh niên Việt Nam giai đoạn 2023 2030″

Câu 18: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp trong nhiệm kỳ 2023 – 2027?

01 triệu đoàn viên ưu tú

1,5 triệu đoàn viên ưu tú

02 triệu đoàn viên ưu tú

2,5 triệu đoàn viên ưu tú

Câu 19: Đâu không phải nhiệm vụ của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2023 – 2023

Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2023 – 2027

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn

Kiện toàn Ban Thường vụ Trung ương Đoàn

Câu 20: Đâu là tên phong trào hành động cách mạng của Đoàn trong nhiệm kỳ 2023 – 2027 được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Tuổi trẻ giữ nước

Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp

Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

Tuổi trẻ tiến quân vào khoa học công nghệ

Câu 21: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa trong nhiệm kỳ 2023 – 2027?

250 nghìn

300 nghìn

350 nghìn

400 nghìn

Câu 22: Đâu là một trong ba nhiệm vụ đột phá được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên

Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên

Nâng cao kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu niên

Nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng lao động cho thanh thiếu niên

Câu 23: Chương trình “Ngày đoàn viên” được tổ chức ở nơi nào?

Nơi không có đoàn viên

Nơi có đoàn viên nhưng không có tổ chức Đoàn

Nơi tổ chức Đoàn vừa kết nạp Đoàn viên mới

Nơi tổ chức Đoàn phát triển mạnh.

Câu 24: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tổng số dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ trong nhiệm kỳ 2023 – 2027?

7 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo

8 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo

9 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo

10 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo

Câu 25: Đâu là những nội hàm chính của phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”?

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; hướng về biên giới, biển đảo; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với nước bạn tại các tỉnh giáp biên.

05 diễn đàn

06 diễn đàn

07 diễn đàn

07 diễn đàn

Câu 27: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khoá XII đã bầu bao nhiêu đồng chí tham gia Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

17 đồng chí

19 đồng chí

21 đồng chí

23 đồng chí

Câu 28: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khoá XII đã bầu bao nhiêu đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn?

05 đồng chí

06 đồng chí

07 đồng chí

08 đồng chí

Câu 29: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khoá XII đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm bao nhiêu đồng chí?

31 đồng chí

33 đồng chí

35 đồng chí

37 đồng chí

Câu 30: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định mốc thời gian tổ chức Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc như thế nào?

5 năm 1 lần

5 năm 2 lần

2 năm 1 lần

Định kỳ hằng năm

30 triệu

35 triệu

40 triệu

45 triệu

Câu 32: Giải thưởng nào được Trung ương Đoàn tổ chức trao cho cán bộ đoàn tiêu biểu xuất sắc vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hằng năm

Giải thưởng Lương Đình Của

Giải thưởng Lý Tự Trọng

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Giải thưởng Thanh niên sống đẹp

Câu 33: Hãy điền từ còn thiếu vào dấu “…” để hoàn thiện phương châm về công tác xây dựng Đoàn: “chất lượng … là trọng tâm, công tác … là khâu đột phá”?

Cán bộ, đoàn viên

Đoàn viên, cán bộ đoàn

Tổ chức cơ sở đoàn, đoàn viên

Tổ chức cơ sở đoàn, cán bộ đoàn

Câu 34: Đâu không phải là nội dung của chủ trương “3 liên kết” trong phong trào “Thanh niên tình nguyện” nhiệm kỳ 2023 – 2027?

Liên kết lực lượng

Liên kết địa bàn

Liên kết nhu cầu

Liên kết cộng đồng

Câu 35: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định có bao nhiêu bài học kinh nghiệm từ kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2023 – 2023?

3 bài học kinh nghiệm

4 bài học kinh nghiệm

5 bài học kinh nghiệm

6 bài học kinh nghiệm

Câu 36: Chủ trương mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội có tên là gì?

Chủ trương “1 cùng 1”

Chủ trương “1 +1″

Chủ trường “1 và 1”

Chủ trường “1 với 1”

Câu 37: Phong trào “Thanh niên tình nguyện” trong nhiệm kỳ 2023 – 2027 thực hiện chủ trương trọng tâm nào?

Chủ trương “3 xung kích”

Chủ trương “3 đồng hành”

Chủ trương “3 liên kết”

Chủ trương “3 cùng”

Câu 38: Đâu là tên của chương trình đồng hành với thanh niên được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

Đồng hành với thanh niên trong nghiên cứu khoa học

Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm

Đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế

Câu 39: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định có bao nhiêu chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2023 – 2023 chưa hoàn thành?

1 chỉ tiêu

2 chỉ tiêu

3 chỉ tiêu

4 chỉ tiêu

Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi

Xây dựng Đoàn vững mạnh

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên

Hội nhập quốc tế mạnh mẽ

Câu 41: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế trong nhiệm kỳ 2023 – 2027

7 triệu lượt thanh thiếu nhi

8 triệu lượt thanh thiếu nhi

9 triệu lượt thanh thiếu nhi

10 triệu lượt thanh thiếu nhi

Câu 42: Hãy cho biết đâu là hình tượng chủ đạo trong các sản phẩm tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Cây tre

Hoa sen

Hoa hướng dương

Chim bồ câu

Câu 43: Hãy cho biết tên ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Hát vang lý tưởng tuổi trẻ Việt Nam

Thanh niên Việt Nam tiến bước

Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên

Sứ mệnh thanh niên

Câu 44: Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn trong nhiệm kỳ này được chính thức phát động từ thời điểm nào?

Từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Từ năm 2023, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn

Câu 45: Đâu không phải là tên chương trình, đề án trọng điểm được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2023 – 2030″.

Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy Tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2023 – 2030″.

Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2023- 2030″.

Đề án “Phòng chống đuối nước, tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2023 – 2030″

Câu 46: Đâu là tên một phong trào trong thiếu nhi triển khai trong nhiệm kỳ?

Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy

Học sinh 3 tốt

Học sinh 3 rèn luyện

Ba giỏi

Câu 47: Ngay sau khi kết thúc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, hoạt động nào đã được triển khai quy mô toàn quốc để chào mừng thành công Đại hội?

Ngày thanh niên cùng hành động

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội

Câu 48: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ trong nhiệm kỳ 2023 – 2027?

2 triệu thiếu nhi

3 triệu thiếu nhi

4 triệu thiếu nhi

5 triệu thiếu nhi

Câu 49: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tỷ lệ thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử trong nhiệm kỳ 2023 – 2027?

55% thanh niên

60% thanh niên

65% thanh niên

70% thanh niên

Câu 50: Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XII gồm bao nhiêu đồng chí?

144 đồng chí

145 đồng chí

154 đồng chí

155 đồng chí

Câu 51: Đâu là tên phong trào hành động cách mạng của Đoàn trong nhiệm kỳ 2023 – 2027 được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Thanh niên tình nguyện

Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Ba xung kích làm chủ tập thể

Ba sẵn sàng

Câu 52: Đâu là thành tố mới trong khẩu hiệu hành động Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII so với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI?

Tiên phong

Bản lĩnh

Khát vọng

Đoàn kết

Câu 53: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2027 có bao nhiêu đại biểu tham dự?

Có 1000 đại biểu tham dự đại hội

Có 991 đại biểu tham dự đại hội

Có 981 đại biểu tham dự đại hội

Có 971 đại biểu tham dự đại hội

Câu 54: Đâu không phải tên chương trình đồng hành với thanh niên được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Đồng hành với thanh niên trong học tập

Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hoá tinh thần

Đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế

Câu 55: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định sẽ triển khai mô hình nào để nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của tổ chức Đoàn các cấp?

Hội đồng thanh niên

Tiếng nói thanh niên

Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên

Những người bạn của Đoàn

Câu 56: Đâu là một trong ba nhiệm vụ đột phá được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Triển khai sâu rộng phong trào “Thanh niên tình nguyện”

Triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

Triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạo

Triển khai sâu rộng các chương trình đồng hành với thanh niên

Câu 57: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định triển khai trong toàn Đoàn mấy phong trào hành động cách mạng lớn?

02 phong trào

03 phong trào

04 phong trào

05 phong trào

Câu 58: Đâu không phải nội hàm của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học

Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh

Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân và đời sống sinh hoạt

Sáng tạo trong tham gia hoạt động tình nguyện

Câu 59: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số thanh niên được giới thiệu việc làm trong nhiệm kỳ 2023 – 2027?

2,5 triệu thanh niên

3 triệu thanh niên

3,5 triệu thanh niên

4 triệu thanh niên

Câu 60: Đâu không phải là tên một phong trào trong thanh niên học sinh, sinh viên triển khai trong nhiệm kỳ?

Sinh viên 5 tốt

Học sinh 3 tốt

Học sinh 3 rèn luyện

Ba giỏi

Câu 61: Nhiệm vụ, giải pháp công tác đối ngoại thanh niên trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đề cập đến những nội hàm nào?

Công tác đối ngoại thanh niên; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; hỗ trợ thanh niên hội nhập quốc tế; công tác thanh niên ở ngoài nước; khai thác dự án, nguồn lực quốc tế

Công tác đối ngoại thanh niên; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; công tác thanh niên ở ngoài nước; khai thác dự án, nguồn lực quốc tế

Công tác đối ngoại thanh niên; công tác thanh niên ở ngoài nước; khai thác dự án, nguồn lực quốc tế

Công tác đối ngoại thanh niên; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; hỗ trợ thanh niên hội nhập quốc tế; công tác thanh niên ở ngoài nước

Câu 62: Đại hội Đoàn toàn quốc được tổ chức bao lâu một lần?

2 năm 1 lần

4 năm 1 lần

5 năm 1 lần

10 năm 1 lần

Câu 63: Hãy cho biết đâu là mô hình đã được triển khai thành công nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em trong nhiệm kỳ 2023 – 2023?

Diễn đàn trẻ em

Điều em muốn nói

Thiếu niên nói

Hội đồng trẻ em

Câu 64: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tổng số vốn vay được hỗ trợ cho thanh niên để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế trong nhiệm kỳ 2023 – 2027?

12 nghìn tỷ đồng

13 nghìn tỷ đồng

14 nghìn tỷ đồng

15 nghìn tỷ đồng

Câu 65: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về Số lượng cây xanh được đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới trong nhiệm kỳ 2023 – 2027?

70 triệu cây xanh

80 triệu cây xanh

90 triệu cây xanh

100 triệu cây xanh

Câu 66: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định trong nhiệm kỳ 2023 – 2023, toàn Đoàn đã hoàn thành và vượt bao nhiêu chỉ tiêu?

7 chỉ tiêu

8 chỉ tiêu

9 chỉ tiêu

10 chỉ tiêu

Câu 67: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhận định trong nhiệm kỳ 2023 – 2023, các cấp bộ đoàn đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng Đoàn vững mạnh về những mặt nào?

Tổ chức, cán bộ, hành động

Chính trị, tổ chức và hành động

Chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và hành động

Chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động

Câu 68: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định “Trong mọi hoạt động của Đoàn, phải thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy vị trí trung tâm, vai trò chủ thể của thanh niên”. Để thực hiện quan điểm đó, Văn kiện đề ra phương châm như thế nào?

Thanh niên biết, thanh niên làm, thanh niên kiểm tra, thanh niên thụ hưởng

Thanh niên biết, thanh niên bàn, thanh niên kiểm tra, thanh niên thụ hưởng

Thanh niên biết, thanh niên bàn, thanh niên làm, thanh niên thụ hưởng

Thanh niên biết, thanh niên bàn, thanh niên làm, thanh niên kiểm tra, thanh niên giám sát, thanh niên thụ hưởng

Câu 69: Hãy cho biết đâu không phải tên Diễn đàn tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Xây dựng Đội vững mạnh – Vì đàn em thân yêu.

Xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập

Câu 70: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức trong nhiệm kỳ 2023 – 2027?

30 triệu lượt

40 triệu lượt

50 triệu lượt

60 triệu lượt

Câu 71: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã nhắc lại quan điểm trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khi đề cập đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Hãy cho biết quan điểm đó?

Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai

Tất cả vì đàn em thân yêu

Phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em – tương lai của đất nước

Câu 72: Hãy cho biết đâu là khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Tiên phong. Đoàn kết, Bản lĩnh, sáng tạo, Phát triển

Tiên phong, Xung kích, Sáng tạo, Khát vọng, Phát triển

Khát vọng, Tiên phong, Đoàn kết, Bản lĩnh, Sáng tạo

Khát vọng, Bản lĩnh, Xung kích, Đoàn kết, Sáng tạo

Câu 73: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt trong nhiệm kỳ 2023 – 2027?

76(%)

67(%)

68(%)

86(%)

Câu 74: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định có bao nhiêu nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ 2023 – 2027?

3 nhiệm vụ đột phá

4 nhiệm vụ đột phá

5 nhiệm vụ đột phá

6 nhiệm vụ đột phá

Câu 75: Đâu là điểm mới trong chủ trương 1+2 nhiệm kỳ 2023 – 2027?

Cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 đợt công tác “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” tại cơ sở

Cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 đợt công tác chuyên đề tại cơ sở

Cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tháng liên tục đi công tác tại cơ sở

Cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh ít nhất 1 lần đi đào tạo thực tế tại cơ sở trong thời gian 2 năm

Câu 76: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định triển khai bao nhiêu chương trình, đề án trọng điểm trong nhiệm kỳ 2023 – 2027?

9 chương trình, đề án

10 chương trình, đề án

11 chương trình, đề án

12 chương trình, đề án

Câu 77: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về số lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm trong chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023 – 2027?

12 triệu lượt thanh thiếu niên

13 triệu lượt thanh thiếu niên

14 triệu lượt thanh thiếu niên

15 triệu lượt thanh thiếu niên

Câu 78: Đâu là tên của chương trình đồng hành với thanh niên được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Đồng hành với thanh niên trong nghiên cứu khoa học

Đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế

Đồng hành với thanh niên trong chuyển đổi số

Câu 79: Trong các chương trình, đề án trọng điểm nhiệm kỳ 2023 – 2027, có bao nhiêu chương trình, đề án đã được xác định trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2023 – 2030?

5 chương trình, đề án

6 chương trình, đề án

7 chương trình, đề án

8 chương trình, đề án

Câu 80: Trong phát biểu chỉ đạo Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dặn thanh niên phải “tiên phong” trên những lĩnh vực nào?

Trau dồi đạo đức cách mạng; học tập, rèn luyện; lao động, sản xuất, sáng tạo; thực hiện nhiệm vụ chính trị, chia sẻ cùng cộng đồng; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự

Trau dồi đạo đức cách mạng; học tập, rèn luyện; sáng tạo; tình nguyện chung sức cùng cộng đồng; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự

Học tập; Lao động; Tình nguyện; bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự

Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần

Câu 81: Các chương trình đồng hành với thanh niên trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đều được bố cục gồm những nhóm giải pháp chính, hãy cho biết những nhóm giải pháp đó?

Xây dựng môi trường; chăm lo, hỗ trợ thanh niên; tham mưu cơ chế, chính sách, pháp luật

Chăm lo, hỗ trợ thanh niên; tham mưu cơ chế, chính sách, pháp luật

Xây dựng khung khổ pháp lý; đầu tư cơ chế, chính sách; chăm lo, hỗ trợ thanh niên

Advertisement

Xây dựng môi trường; tham mưu cơ chế, chính sách, pháp luật

Câu 82: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2027 diễn vào thời gian nào?

Từ ngày 13 – 16/12/2024

Từ ngày 14 – 16/12/2024

Từ ngày 13 – 17/12/2024

Từ ngày 14 – 17/12/2024

Câu 83: Đâu là phương châm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Nhận thức đúng, hành động nhanh, lan toả rộng

Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, lan toả rộng

Nhận thức đúng, kết nối mạnh, lan toả rộng

Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan toả rộng

Câu 84: Đâu là phương châm trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Đoàn rộng, Hội mạnh

Đoàn tiêu biểu, Hội rộng rãi

Đoàn mạnh, Hội rộng

Đoàn mạnh, Hội mạnh

Câu 85: Đâu là tên phong trào hành động cách mạng của Đoàn trong nhiệm kỳ 2023 – 2027 được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

4 mới

Tuổi trẻ sáng tạo

Thanh niên lập nghiệp

Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới

Câu 86: Đâu là một giải pháp mới trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII về triển khai phong trào “Thanh niên tình nguyện”?

Xây dựng “Nhật ký tình nguyện” cho đoàn viên trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam

Tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

Tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông”

Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi”

Câu 87: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác lập chỉ tiêu như thế nào về tỷ lệ thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 – 2027?

60% thanh thiếu nhi

65% thanh thiếu nhi

70% thanh thiếu nhi

75% thanh thiếu nhi

Câu 88: Đâu không phải là nội hàm của phong trào “Thanh niên tình nguyện” trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Tình nguyện xây dựng nông thôn mới

Tình nguyện trong học tập

Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh

Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng

Câu 89: Đâu là nhận định khái quát về kết quả công tác giáo dục của Đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2023 trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

(1) Việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

(2) Tổ chức Đoàn các cấp luôn quan tâm, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục.

Cả hai nhận định (1) và (2) đều đúng

Cả hai nhận định (1) và (2) đều sai

Câu 90: Đâu là một giải pháp mới trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII về triển khai phong trào “Thanh niên tình nguyện”?

Khuyến khích Đoàn cấp tỉnh tổ chức ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trực tuyến/năm

Tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

Tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông”

Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi”

Câu 91: Có bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trên các mặt công tác được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

6 nhiệm vụ, giải pháp

7 nhiệm vụ, giải pháp

8 nhiệm vụ, giải pháp

9 nhiệm vụ, giải pháp

Câu 92: Hãy cho biết những định hướng trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới?

Tăng cường công tác giáo dục; đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Tăng cường công tác giáo dục; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Tăng cường công tác giáo dục; đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Tăng cường công tác giáo dục; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng chăm lo phát triển thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Câu 93: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định triển khai xuyên suốt đợt sinh hoạt chính trị nào để nâng cao đạo đức cách mạng trong tuổi trẻ Việt Nam?

Tuổi trẻ Việt Nam những câu chuyện đẹp

Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên

Câu 94: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đánh giá, trong nhiệm kỳ 2023 – 2023, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt bao nhiêu %?

55(%)

66(%)

77(%)

88(%)

Câu 95: Đâu là phong trào được triển khai trong thanh niên công chức, viên chức?

Ba rèn luyện

Ba trách nhiệm

Bốn nhất

Ba giỏi

Câu 96: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII xác định tập trung giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong những khối đối tượng nào?

Công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn cơ sở

Sinh viên, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, cán bộ đoàn cơ sở

Công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, cán bộ đoàn cơ sở

Sinh viên, thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số

Câu 97: Đâu không phải là tên chương trình, đề án trọng điểm được xác định trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII?

Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2023 – 2030″

Chương trình “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2023 – 2030”.

Đề án “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam trong tình hình mới”.

Đề án “Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước giai đoạn 2023 – 2030

Câu 98: Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhận định trong nhiệm kỳ 2023 – 2023, các cấp bộ Đoàn đã triển khai hiệu quả đề án nào nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong hội nhập quốc tế?

Đề án nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2023 – 2023

Đề án bồi dưỡng kỹ năng hội nhập cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên giai đoạn 2023 – 2023

Đề án Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2023 – 2023

Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2023 – 2023

Câu 99: Từ năm 2023, đoàn viên mới kết nạp học bao nhiêu bài học lý luận chính trị?

03 bài học

04 bài học

05 bài học

06 bài học

Câu 100: Hiện nay, có bao nhiêu đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hơn 5 triệu

Hơn 6,2 triệu

Hơn 10 triệu

Hơn 22 triệu

Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Việt 2 Sách Chân Trời Sáng Tạo Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 Năm 2023 – 2024 (Cả Năm)

I. Luyện đọc văn bản sau:

TÔI LÀ HỌC SINH LỚP HAI

Ngày khai trường đã đến.

Sáng sớm, mẹ mới gọi một câu mà tôi đã vùng dậy, khác hẳn mọi ngày. Loáng

một cái, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Bố ngạc nhiên nhìn tôi, còn mẹ cười tủm tỉm. Tôi

rối rít: “Con muốn đến lớp sớm nhất”.

Tôi háo hức tưởng tượng ra cảnh mình đến đầu tiên, cất tiếng chào thật to những bạn đến sau. Nhưng vừa đến cổng trường, tôi đã thấy mấy bạn cùng lớp đang ríu rít nói cười ở sân. Thì ra, không chỉ mình tôi muốn đến sớm nhất. Tôi chào mẹ, chạy ào vào cùng các bạn.

Chúng tôi tranh nhau kể về chuyện ngày hè. Ngay cạnh chúng tôi, mấy em lớp 1 đang rụt rè níu chặt tay bố mẹ, thật giống tôi năm ngoái. Trước các em, tôi cảm thấy mình lớn bổng lên. Tôi đã là học sinh lớp 2 rồi cơ mà.

Văn Giá

II. Đọc – hiểu:

Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

1. Chi tiết bạn nhỏ “vùng dậy”, “chuẩn bị xong mọi thứ” cho thấy:

A. Bạn nhỏ rất buồn ngủ.

B. Bạn nhỏ rất háo hức đến trường.

C. Bạn nhỏ rất chăm ngoan.

2. Bố và mẹ cảm thấy thế nào trước hành động khác hẳn mọi ngày của bạn nhỏ?

A. ngạc nhiên, thích thú

B. kì lạ

C. khó hiểu

3. Khi thấy các bạn cùng lớp, bạn nhỏ đã làm gì?

A. ngạc nhiên vì các bạn cùng đến sớm

B. ríu rít chuyện trò cùng các bạn.

C. chào mẹ, chạy ào vào chỗ các bạn.

4. Ngày Khai giảng hàng năm của nước ta thường diễn ra vào ngày nào?

A. Ngày 2 tháng 2

B. Ngày 1 tháng 6

C. Ngày 5 tháng 9

III. Luyện tập:

5. Nối từ ngữ với hình.

6. Viết 1 câu có từ ngữ ở bài tập 5.

M: Bé Mai đang quét nhà.

……………………………………………………………………………………………………………………..

7. Điền c/k/q vào chỗ chấm:

– con … ò

– con … uạ

– con … iến

– cây … ầu

– con … ông

– cái … ìm

8. Viết 2-3 từ ngữ:

a. Chỉ tính nết của trẻ em: M : ngoan ngoãn

……………………………………………………………………………………………………………………..

b. Chỉ hoạt động của trẻ em: M : đọc truyện

……………………………………………………………………………………………………………………..

9. Đặt 1 câu có chứa từ em tìm được ở bài 8.

I. Luyện đọc văn bản sau:

NIỀM VUI CỦA BI VÀ BỐNG

Khi cơn mưa vừa dứt, hai anh em Bi và Bống chợt thấy cầu vồng.

– Cầu vồng kìa! Em nhìn xem. Đẹp quá! Bi chỉ lên bầu trời và nói tiếp:

– Anh nghe nói dưới chân cầu vồng có bảy hũ vàng đấy. Bống hưởng ứng:

– Còn anh sẽ mua một con ngựa hồng và một cái ô tô.

– Bỗng nhiên, cầu vồng biến mất. Bi cười:

– Em ơi! Anh đùa đấy! Ở đấy không có vàng đâu. Bống vui vẻ:

– Thế ạ? Nếu vậy, em sẽ lấy bút màu để vẽ tặng anh ngựa hồng và ô tô.

– Còn anh sẽ vẽ tặng em búp bê và quần áo đủ các màu sắc.

Không có bảy hũ vàng dưới chân cầu vồng, hai anh em vẫn cười vui vẻ.

(Theo 108 truyện mẹ kể con nghe)

II. Đọc – hiểu:

Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

1. Khi cơn mưa vừa dứt, Bi và Bống nhìn thấy gì?

A. nước

B. đá

C. cầu vồng

2. Nếu có bảy hũ vàng Bống sẽ làm gì?

A. ngựa hồng và ô tô.

B. túi xách, đồng hồ

C. búp bê và quần áo đẹp.

3. Nếu có bảy hũ vàng Bi sẽ làm gì?

A. ngựa hồng và một cái ô tô.

B. túi xách, đồng hồ

C. búp bê và quần áo đẹp.

4. Khi không có bảy hũ vàng, hai anh em làm gì?

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

III. Luyện tập:

5. Gạch dưới từ chỉ sự vật có trong câu sau:

Bé không đi giày của mẹ, không buộc tóc giống cô, không đeo đồng hồ.

6. Gạch dưới từ chỉ hoạt động có trong câu sau:

Em đang học bài. Em giúp mẹ nhặt rau.

7. Điền g/gh vào chỗ chấm:

…. ế gỗ, ….ồ ghề, ….ắn liền, ….ê gớm

9. Viết 3-4 câu tự giới thiệu theo gợi ý sau:

Gợi ý: – Em tên là gì?

– Em học lớp nào, trường nào?

– Em có sở thích gì?

– Ước mơ của em là gì?

. Luyện đọc văn bản sau:

EM CÓ XINH KHÔNG ?

Voi em thích mặc đẹp và thích được khen xinh. Ở nhà, voi em luôn hỏi anh:

“Em có xinh không?”. Voi anh bao giờ cũng khen: “Em xinh lắm!”

Một hôm, gặp hươu, voi em hỏi:

– Em có xinh không?

Hươu ngắm voi rồi lắc đầu:

– Chưa xinh lắm vì em không có đôi sừng giống anh.

Nghe vậy, voi nhặt vài cành cây khô, gài lên đầu rồi đi tiếp.

Gặp dê, voi hỏi:

– Em có xinh không?

– Không, vì cậu không có bộ râu giống tôi. Voi liền nhổ một khóm cỏ dại bên đường, gắn vào cằm rồi về nhà. Về nhà với đội sừng và bộ râu giả, voi em hớn hở hỏi anh:

– Em có xinh hơn không?

Voi anh nói:

– Trời ơi, sao em lại thêm sừng và râu thế này? Xấu lắm!

Voi em ngắm mình trong gương và thấy xấu thật. Sau khi bỏ sùng và râu đi, voi em thấy mình xinh đẹp hẳn lên. Giờ đây, voi em hiểu rằng mình chỉ xinh đẹp khi đúng là voi.

(Theo Voi em đi tìm tự tin)

II. Đọc hiểu:

Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

A. nhặt cành cây

B. nhổ khóm cỏ dại

C. lắc đầu

D. ngắm mình trong gương

2. Voi em hỏi anh điều gì?

A. Em mặc có đẹp không?

B. Em xinh lắm.

C. Em có tốt không?

3. Anh khen voi em điều gì?

A. Em ngoan lắm.

B. Em có xinh không?

C. Em chăm chỉ lắm.

4. Nếu là voi anh, em sẽ nói gì sau khi voi em đã bỏ sừng và râu?

III. Luyện tập:

5. Gạch dưới những từ không cùng nhóm với mỗi dòng sau:

a. bạn bè, kết bạn, bạn thân, bạn học.

b. ngoan ngoãn , chạy bộ , bơi , múa hát, chơi cầu lông.

6. Khoanh vào chữ cái trước dòng có tiếng viết sai chính tả s/x:

a. sim, sông, suối, chim sẻ

b. xem xét, mùa xuân, xấu xa, xa xôi

c. quả sung, chim xáo, sang sông

d. đồng xu, xem phim, hoa xoan

7. Viết các từ chỉ hoạt động của người, con vật có trong tranh:

8. Viết câu hỏi và câu trả lời về con người, con vật ở bài tập 7.

M: – Ai đang thả diều?

Bạn trai đang thả diều.

A. Đọc – hiểu

I. Đọc thầm văn bản sau:

Em mơ

Em mơ làm mây trắng

Bay khắp nẻo trời cao,

Nhìn non sông gấm vóc

Quê mình đẹp biết bao!

Em mơ làm gió mát

Xua bao nỗi nhọc nhằn

Bác nông dân cày ruộng

Chú công nhân chuyên cần.

Em mơ làm nắng ấm

Đánh thức bao mầm xanh

Vươn lên từ đất mới

Đem cơm no áo lành.

Em còn mơ nhiều lắm:

Mơ những giấc mơ xanh…

Nhưng bây giờ còn bé.

Nên em chăm học hành

Mai Thị Bích Ngọc

II. Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

1. Bạn nhỏ mơ làm những gì?

A. mơ làm mây trắng

B. mơ làm nắng ấm

C. mơ làm gió mát

D. Tất cả đáp án trên đều đúng

2. Bạn nhỏ mơ làm nắng ấm để làm gì?

A. để bay khắp nẻo trời cao

B. để đánh thức mầm xanh

C. để đem cơm no áo lành cho mọi người

3. Bạn nhỏ mơ làm gió mát để xua tan nỗi nhọc nhằn cho những ai?

A. chú công nhân

B. bác nông dân

C. chú công an

4. Những giấc mơ của bạn nhỏ cho ta thấy điều gì?

A. Bạn nhỏ ngủ rất nhiều.

B. Bạn nhỏ thích khám phá nhiều điều mới lạ.

C. Bạn nhỏ rất yêu quê hương, đất nước và mọi người.

III. Luyện tập:

5. Viết họ và tên 2 bạn trong tổ em.

6. Viết từ ngữ có tiếng chứa vần ai/ay để gọi tên các hoạt động, sự vật trong tranh:

7. Viết lời cảm ơn của em trong trường hợp sau:

a. Bạn cho em đi chung ô khi trời mưa.

a. Bạn tặng quà sinh nhật cho em.

8. Viết 2-3 câu về một việc em thích làm giúp mẹ khi đi học về.

I. Luyện đọc văn bản sau:

CÁNH ĐỒNG CỦA BỐ

Bố tôi vẫn nhớ mãi cái ngày tôi khóc, tức cái ngày tôi chào đời. Khi nghe tiếng tôi khóc, bố thốt lên sung sướng “Trời ơi, con tôi!”. Nói rồi ông áp tai vào cạnh cái miệng đang khóc của tôi, bố tôi nói chưa bao giờ thấy tôi xinh đẹp như vậy. Bố còn bảo ẵm một đứa bé mệt hơn cày một đám ruộng. Buổi tối, bố phải đi nhẹ chân. Đó là một nỗi khổ của bố. Bố tôi to khoẻ lắm. Với bố, đi nhẹ là một việc cực kì khó khăn. Nhưng vì tôi, bố đã tập dần. Bố nói, giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng. Đêm, bố thức để được nhìn thấy tôi ngủ – cánh đồng của bố.

Advertisement

Theo Nguyễn Ngọc Thuần

II. Đọc – hiểu

Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

1. Bố vẫn nhớ mãi ngày nào?

A. Ngày bạn nhỏ trong đoạn văn khóc.

B. Ngày bạn nhỏ chào đời.

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng.

2. Khi nghe tiếng bạn nhỏ khóc, người bố đã làm gì?

A. Người bố đã thốt lên sung sướng.

B. Người bố đã khóc vì sung sướng.

C. Người bố đã rất vui.

D. Người bố đã áp tai vào cạnh cái miệng đang khóc của bạn nhỏ.

3. Ban đêm người bố đã thức để làm gì?

A. Làm ruộng

B. Để canh chừng bạn nhỏ ngủ

C. Để được nhìn thấy bạn nhỏ ngủ đ

4. Vì sao bố bạn nhỏ phải đi nhẹ chân? Hành động đó nói lên điều gì?

Bố bạn nhỏ phải đi nhẹ chân vì không gây tiếng động để cho bạn nhỏ ngủ ngon

Hành động đó nói lên: Bố bạn nhỏ rất thương yêu, chiều chuộng bạn nhỏ.

III. Luyện tập

5. Điền ng / ngh vào chỗ chấm

Sóc Nâu mải chơi quá nên lạc mất mẹ. Sóc bèn …. ĩ ra cách vẽ hình mẹ nhờ các bạn trong khu rừng tìm giúp. Gặp ai đi …. ang qua Sóc cũng hỏi. Trời đã tối, nhưng Sóc Nâu vẫn chưa tìm được mẹ nên …. ồi xuống đất rồi òa lên khóc nức nở.

6. Viết 3- 5 từ ngữ chỉ những người trong gia đình em.

7. Viết 2 -3 câu giới thiệu về người thân trong gia đình em (theo mẫu).

Ai (cái gì, con gì)

là gì?

Bé Na

là em gái của mình.

8. Viết vào phiếu những điều em muốn chia sẻ về một cuốn truyện về gia đình em đã đọc.

Tên truyện:

Nhân vật:

Chi tiết em thích nhất:

….

Cập nhật thông tin chi tiết về Bản Kiểm Điểm Tập Thể Chi Ủy, Chi Bộ Cuối Năm 2023 Mẫu Bản Kiểm Điểm Tập Thể Cuối Năm trên website Vtlx.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!