Xu Hướng 12/2023 # Mẫu Biên Bản Làm Việc (3 Mẫu) Cách Ghi Biên Bản Làm Việc # Top 21 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Mẫu Biên Bản Làm Việc (3 Mẫu) Cách Ghi Biên Bản Làm Việc được cập nhật mới nhất tháng 12 năm 2023 trên website Vtlx.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Mẫu biên bản làm việc không có hiệu lực pháp lý mà chủ yếu được dùng để làm căn cứ chứng minh các sự việc đã diễn ra. Khi xem lại biên bản, người đọc có thể nắm bắt được toàn bộ tình hình của buổi làm việc đã diễn ra. Biên bản làm việc được sử dụng trong những trường hợp như:

 • Trong buổi làm việc – họp bàn giữa 2 đối tác kinh doanh

 • Buổi làm việc giữa Ban quản lý doanh nghiệp và đại diện/ tập thể người lao động

 • Buổi trao đổi công việc giữa cán bộ các bộ phận trong cơ quan quản lý nhà nước

 • Buổi làm việc giữa Ban giám hiệu nhà trường và đại diện phụ huynh học sinh…

  Số: …/BB-LV

  BIÊN BẢN LÀM VIỆC*

  Hôm nay, hồi …. giờ …. phút, ngày …./…./….., tại (2) ……….……………

  Chúng tôi gồm:

  1. Người có thẩm quyền lập biên bản:

  Họ và tên: ……………… Chức vụ: ……………..…….

  Cơ quan: …………………………………………………

  2. Người chứng kiến (nếu có):

  Họ và tên: ………………… Nghề nghiệp: ……………

  Địa chỉ: ……………………………………………………

  ……………………………………………………………

  ……………………………………………………………

  Ngày, tháng, năm sinh: …./…/.……. Quốc tịch: …………………

  Nghề nghiệp: ………………………………………………………

  Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………

  ……………………………………………………………………

  Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ……………………

  ngày cấp: …./…./…..; nơi cấp: ………………………………

  Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………

  Mã số doanh nghiệp: …………………………………………

  Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ……; ngày cấp: …./…./….. nơi cấp: ………

  Tham Khảo Thêm:

   

  Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở Biểu mẫu về nhân sự, lao động

  Người đại diện theo pháp luật: (4) …………… Giới tính: ……

  Chức danh:(5) ………………………………………

  1. Thời gian xảy ra vụ việc: ……………………

  ………………………………………………………

  2. Địa điểm xảy ra vụ việc: ………………………

  …………………………………………………….

  ……………………………………………………..

  3. Diễn biến của vụ việc:

  …………………………………………………….

  ……………………………………………………..

  4. Hiện trường:

  …………………………………………………….

  ……………………………………………………..

  5. Thiệt hại (nếu có):

  …………………………………………………….

  ……………………………………………………..

  …………………………………………………….

  ……………………………………………………..

  …………………………………………………….

  ……………………………………………………..

  8. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):

  …………………………………………………….

  ……………………………………………………..

  9. Các biện pháp xử lý và ngăn chặn hậu quả do sự việc gây ra (nếu có):

  …………………………………………………….

  ……………………………………………………..

  …………………………………………………….

  ……………………………………………………..

  (*) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế của vụ việc.

  (1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ.

  (2) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

  (3) Ghi họ và tên của người bị thiệt hại/họ và tên, chức vụ của người đại diện và tên của tổ chức bị thiệt hại.

  (4) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

  (5) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

  ………, ngày…… tháng …… năm ……

  BIÊN BẢN LÀM VIỆC

  Về việc (1)………………………..

  Hôm nay, vào hồi ………… giờ ……… ngày ……… tháng ………. năm ……….

  Tại…………………………………………………………………………………………………

  I. Thành phần tham dự (2):

  1. Ông/bà: …………………………………….. Chức vụ:……………………….

  Bộ phận: ………………………………………………………………………………

  2. Ông/bà: ……………………………………….Chức vụ:……………………….

  Bộ phận: ……………………………………………………………………………..

  3. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:……………

  Bộ phận: ……………………………………………………………………………..

  II. Nội dung làm việc (3):

  ………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

  Biên bản kết thúc vào hồi ……… giờ ……… ngày ….. tháng…… năm ……… Nội dung làm việc được các thành viên thông qua và cùng ký vào biên bản.

  Số: …………./BB-…

  BIÊN BẢN LÀM VIỆC

  Hôm nay, hồi ………giờ……ngày…….tháng………….năm………..

  Tại:……………………………………………………………………………..

  Chúng tôi gồm:

  1/ Chức vụ:……………………… Đơn vị:………………………………

  2/ Chức vụ: ……………………..Đơn vị:………………………………..

  Đã làm việc với:

  1/Ông (bà):…………….. Năm sinh: ……………Quốc tịch:………….

  Nghề nghiệp:……………………………………………………………………

  Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

  Giấy CMND/Hộ chiếu số: ……….Ngày cấp: ……..Nơi cấp:………

  2/Ông (bà):………. Năm sinh:……… Quốc tịch:……………………..

  Tham Khảo Thêm:

   

  Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin

  Nghề nghiệp:……………………………………………………………………

  Địa chỉ:……………………………………………………………………………

  Giấy CMND/Hộ chiếu số: ………….Ngày cấp: ……..Nơi cấp:…….

  Nội dung làm việc:

  Biên bản kết thúc vào hồi……….giờ……….ngày……….tháng……….năm……….

  Biên bản được lập thành……..bản; mỗi bản gồm………………tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho 01 bản.

  Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

  Ý kiến bổ sung khác (nếu có):………………………..

  (1)Tên biên bản phải ngắn gọn, nêu bật được nội dung chính của buổi làm việc.

  (2)Ghi đầy đủ thông tin của tất cả những thành phần tham gia làm việc.

  Trường hợp buổi làm việc diễn ra giữa các đối tác với nhau, có thể chi tiết thêm thông tin về người đại diện, chức vụ, địa chỉ, nghề nghiệp, Số CMND hoặc số hộ chiếu, số điện thoại liên hệ.

  Advertisement

  Trường hợp buổi làm việc giữa người sử dụng lao động và người lao động thì biên bản làm việc ghi họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đại diện của tập thể lao động, tổ trưởng các tổ sản xuất,…

  (3) Nội dung làm việc nên ghi chi tiết theo trình tự diễn biến thời gian của buổi làm việc. Các nội dung quan trọng phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

  Nếu buổi làm việc có đưa ra nhiều phương án để giải quyết vấn đề thì các phương án này đều phải được ghi vào biên bản, và đương nhiên, không thể thiếu phương án được các bên thống nhất quyết định thực hiện.

  (4)Biên bản làm việc phải có đầy đủ chữ ký của các bên tham gia. Trường hợp cá nhân, thành phần không đồng ý với phương án giải quyết và không ký vào biên bản thì người viết biên bản cũng phải ghi và nêu rõ lý do.

  Hướng Dẫn Viết Bản Tường Trình Và Mẫu Bản Tường Trình Sự Việc Mới Nhất Năm 2023

  Chính vì vậy, hiện nay bản tường trình được coi là văn bản phổ biến nhất với tần suất xuất hiện nhiều nhất tại hầu hết các cơ quan hay tổ chức nào khi có sự việc xảy ra. Nội dung của bản tường trình rất đa dạng và phong phú tùy thuộc vào tính chất của mỗi sự việc và hậu quả mà nó gây ra. Nhưng về cơ bản các bản tường trình đều phải tuân theo thể thức chung được quy định trong Nghị định được Chính phủ ban hành về quy định thể thức văn bản.

  Không chỉ riêng bản tường trình mà trong tất cả những loại văn bản đều có thể thức bắt buộc bao gồm: Quốc hiệu, Tiêu ngữ, Người nhận,… Ngoài ra, những nội dung cần được cung cấp đầy đủ đối với mỗi bản tường trình gồm:

  Tên văn bản; 

  Địa điểm, thời gian lập và kết thúc bản tường trình;

  Thông tin người nhận bản tường trình; 

  Thông tin của người viết bản tường trình;

  Địa điểm, thời gian xảy ra sự việc/vấn đề,…

  Trình bày diễn biến sự việc theo trình tự thời gian;

  Nguyên nhân xảy ra sự việc;

  Mức độ thiệt hại – Hậu quả (nếu có);

  Cam đoan, cam kết hoặc đề nghị;

  Ký tên, xác nhận

  a) Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi chính giữa): Quốc hiệu in hoa, chữ đứng, đậm. Tiêu ngữ in thường, chữ đứng, đậm và lớn hơn 1 cỡ chữ so với Quốc hiệu.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  —————————————-

  b) Tên văn bản (ghi chính giữa, in hoa, chữ đứng, đậm và cùng cỡ chữ với tiêu ngữ): dòng chú thích bên dưới in nghiêng, nhỏ hơn một cỡ chữ, trình bày ngắn gọn sự việc. 

  BẢN TƯỜNG TRÌNH

  (Về việc …………..)

  b) Địa điểm và thời gian tường trình:

  Trong trường hợp văn bản được lập tại chỗ: Ghi sau tên văn bản, đầu dòng bên phải.

  Vào hồi:….. giờ….. ngày…. tháng…. năm…..

  Tại: ………………………………………………

  Trong trường hợp văn bản không được lập tại chỗ: Ghi trước tên văn bản, in nghiêng, ghi góc bên phải: 

  ……………, ngày ….. tháng ….. năm …….

  d) Nơi nhận bản tường trình:

  Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

  e) Thông tin người viết bản tường trình:

  Tên tôi là:……………………………………………………………………………..Chức vụ: ………………………………………..

  Sinh ngày:…………..…………………………………………………………Số CMND:…………………………………………

  Địa chỉ thường trú: ………………………………………..………………………………………………………………

  Cùng với:

  Ông/bà:………………………………………………………………………………..Chức vụ: ………………………………………..

  Sinh ngày:…………..…………………………………………………………Số CMND:…………………………………………

  Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………..……………………………………

  f) Nội dung tường trình: 

  Địa điểm xảy ra sự việc: …………………………………………………..……………………………………………

  Thời gian xảy ra sự việc: ……………………………………………………………………………………………

  Diễn biến sự việc: …………………………………………………………………………………………………….

  Nguyên nhân xảy ra sự việc: ……………………………………………………………………………………….

  Mức độ thiệt hại (Nếu có):  …………………………………………………………………………………………

  i) Cam đoan/ Đề nghị:

  Tôi/ Chúng tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này. 

  k) Ký tên và xác nhận:

  Người lập ký và ghi rõ họ tên ở góc bên phải. Có dấu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chữ ký của người có trách nhiệm ở góc bên trái.

  Một số mẫu bản tường trình các sự việc để bản có thể tham khảo trong từng trường hợp cụ thể.

  Tải ngay mẫu bản tường trình: TẠI ĐÂY.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  —————————————-

  ……………, ngày ….. tháng ….. năm …….

  BẢN TƯỜNG TRÌNH

  (Về việc …………..)

    Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    Tên tôi là:………………………………………………………………………Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………….

   Sinh ngày:………………………………………………………………………Số CMND:………………………………………………………………………………………………………..

    Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    Công việc hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Đơn vị trực thuộc trong công ty:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    Cùng với: 

    Ông/bà:…………………………………………………………………………Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………….

    Sinh ngày:……………………………………………………………………..Số CMND:………………………………………………………………………………………………………..

    Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    Công việc hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Đơn vị trực thuộc trong công ty:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    Địa điểm xảy ra sự việc: ………….………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….

    Thời gian xảy ra sự việc: ……………..………………..………………………………………………………………………………………………………………………..

    Diễn biến sự việc: …………………..……………………..……………………………………………………………………………………………………………………….

    Nguyên nhân xảy ra sự việc: ….……..………………..……………………………………………………………………………………………………………………..

    Hậu quả: ………………………..…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

    Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều……. Luật Lao động.

    Tôi xin hứa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những sai lầm, khuyết điểm của tôi và sẽ không tái phạm.

    Tôi/ Chúng tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này. /.

  Người viết tường trình

  (Ký tên)

  Người viết tường trình

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  2. Mẫu bản tường trình tai nạn

  Tải ngay mẫu bản tường trình tai nạn: TẠI ĐÂY

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  —————————————-

  ……………, ngày ….. tháng ….. năm …….

  BẢN TƯỜNG TRÌNH

  (Về việc …………..)

    Vào hồi:………..giờ……… ngày………….tháng………. năm………..

    Tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    1………………………………………….…………………………………….Chức vụ: …………………………………………..………..………………………………………………….

    Sinh ngày:………………………………………………..…………………..Số CMND:………………………………………………..…………………………………………….

    Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

    2………………………………………….…………………………………….Chức vụ: …………………………………………..………..………………………………………………….

    Sinh ngày:………………………………………………..…………………..Số CMND:………………………………………………..…………………………………………….

    Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

    3………………………………………….…………………………………….Chức vụ: …………………………………………..………..………………………………………………….

    Sinh ngày:………………………………………………..…………………..Số CMND:………………………………………………..…………………………………………….

    Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

    Cùng trình bày về vụ tai nạn đã xảy ra như sau:

    Địa điểm xảy ra: ………………..……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    Thời gian xảy ra: …………………….………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

    Diễn biến sự việc: ………………………..……………………..……………………………………………………………………………………………………………………….

    Nguyên nhân xảy ra sự việc: ……….……..………………..……………………………………………………………………………………………………………………..

    Hậu quả: ……………………………..…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

    Cùng với những người đã chứng kiến vụ tai nạn:

    1………………………………………….…………………………………….Chức vụ: …………………………………………..………..………………………………………………….

    Sinh ngày:………………………………………………..…………………..Số CMND:………………………………………………..…………………………………………….

    Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

    2………………………………………….…………………………………….Chức vụ: …………………………………………..………..………………………………………………….

    Sinh ngày:………………………………………………..…………………..Số CMND:………………………………………………..…………………………………………….

    Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

    3………………………………………….…………………………………….Chức vụ: …………………………………………..………..………………………………………………….

    Sinh ngày:………………………………………………..…………………..Số CMND:………………………………………………..…………………………………………….

    Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

    Cam đoan: Chúng tôi xin cam đoan những thông tin đã kê khai ở trên là đúng sự thực và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này.

    Biên bản được lập thành 02 bản vào hồi:….. giờ….., ngày….. tháng…….năm……… tại………………………………………………………./.

  Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

  Người viết tường trình

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Tải ngay mẫu bản tường trình vi phạm nội quy: TẠI ĐÂY

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  —————————————-

  ……………, ngày ….. tháng ….. năm …….

  BẢN TƯỜNG TRÌNH

  (Về việc …………..)

    Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    Tên tôi là:………………………………………………………………………Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………….

    Sinh ngày:……………………………………………………………………..Số CMND:………………………………………………………………………………………………………..

    Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    Công việc hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    Xin được trình bày về sự việc như sau: 

    Địa điểm xảy ra sự việc: ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….

    Thời gian xảy ra sự việc: …………………..………………..………………………………………………………………………………………………………………………..

    Diễn biến sự việc: ………………………..……………………..……………………………………………………………………………………………………………………….

    Nguyên nhân xảy ra sự việc: ……….……..………………..……………………………………………………………………………………………………………………..

    Hậu quả: ……………………………..…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

    Tôi xin hứa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những sai lầm, khuyết điểm của tôi và sẽ không tái phạm.

    Tôi/ Chúng tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này./.

  Người viết tường trình

  (Ký tên)

  Người viết tường trình

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Để hoàn thiện một văn bản tường trình không phải điều dễ dàng nhưng nếu bạn đã nắm chắc những vấn đề cốt lõi cần thiết thì điều này không thể làm khó được bạn. Mong rằng qua bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về văn bản tường trình cũng là một hình thức tham khảo để giúp đỡ bạn trong công việc tương lai. 

  Đừng Làm Việc Chăm Chỉ, Hãy Làm Việc Thông Minh

  Ai cũng có cùng 24h/ngày cả. Nên đừng quá quan tâm số lượng thời gian bạn có. Chất lượng thời gian của bạn mới tạo ra sự khác biệt của bạn. Đó là cả 1 nghệ thuật của “đơn giản hóa”. Sống “lười biếng” và đơn giản không phải là hời hợt, nông cạn mà ngược lại sâu sắc đến lạ lùng…

  Bạn được mọi người khen là làm việc chăm chỉ, cần cù, chịu khó. Bạn cảm thấy như thế nào? Vui hay không vui? Hài lòng hay không hài lòng? Bạn đã thấy thời gian mình bỏ ra để làm việc đã có đủ cho những sáng tạo, ý tưởng kinh doanh của mình chưa? Và bạn có muốn rút ngắn thời gian làm việc của mình không?

  Làm việc ít hơn không có nghĩa là bạn lười biếng, mà lười biếng chính là việc kéo dài sự tồn tại của chậm chạp và ù lì. Hẳn bạn có đôi lúc đã lãng phí thời gian vì nghĩ rằng “mình còn nhiều thời gian để làm cho việc này, không cần gì phải vội” và bạn đã chẳng làm gì trong thời gian trước hạn chót 1 hoặc 2 ngày? Đó là lúc chúng ta đã không sử dụng quỹ thời gian của mình hợp lý.

  Làm tốt một việc không quan trọng không làm cho việc đó quan trọng hơn, cũng như thế, làm một việc đòi hỏi nhiều thời gian không làm cho nhiệm vụ đó quan trọng hơn.

  Vậy chúng ta phải làm gì để có thể sử dụng tốt thời gian của mình và hoàn thành tốt công việc? Điều này không hề dễ dàng nhưng cũng không hẳn là khó khăn với những người đã từng nghe và biết đến 2 nguyên tắc sau:

  Nguyên lý 80/20

  Nguyên lý này có thể hiểu 80% kết quả bắt nguồn từ 20% nguyên nhân hoặc 80% thành quả có được từ 20% công sức đầu tư. Bill Gates cũng đã từng chia sẻ: “Nếu bạn lấy đi 20% những người quan trọng nhất. Với 80% những người còn lại, chúng tôi sẽ trở thành 1 công ty không còn quan trọng nữa”

  Quy luật Parkinson

  Công việc luôn tự mở rộng ra để chiếm đủ thời gian được ấn định cho nó.

  Nói như vậy không đồng nghĩa với việc chúng ta luôn căng dây não để làm tất cả mọi công việc trong cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sắp xếp để hoàn thiện công việc tốt nhất, bởi công việc sinh ra cũng đã ấn định thời gian làm nó. Giới han thời gian cho việc làm sẽ giúp bạn tập trung làm việc và hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

  Bởi vì ai cũng có cùng 24h/ngày cả. Nên đừng quá quan tâm số lượng thời gian bạn có. Chất lượng thời gian của bạn mới tạo ra sự khác biệt của bạn. Đó là cả 1 nghệ thuật của “đơn giản hóa”. Sống “lười biếng” và đơn giản không phải là hời hợt, nông cạn mà ngược lại sâu sắc đến lạ lùng… Khi đó, ta biết lựa chọn những gì là cần để ưu tiên, cái gì là quan trọng nhất với bản thân mình và những gì nên ‘go with the flow’ (buông lỏng theo đời)!

  Mẫu Đơn Yêu Cầu Giải Quyết Việc Dân Sự Mẫu 01

  Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

  ĐƠN YÊU CẦUGIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

  (V/v: ………………………………………………..……)(1)

  Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………..(2)

  Họ tên người yêu cầu

  1(3)……………………………………….. Sinh năm:……………………………………………….

  Địa chỉ(4):………………………………………………………………………………………………..

  Số điện thoại:…………………………… Fax:…………………………………………………….…

  Địa chỉ thư điện tử:………………………………………. (nếu có).

  2…………………………………………..….. Sinh năm:……………………………………………

  Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………….

  Số điện thoại:…………………………… Fax:……………………………………………………..

  Địa chỉ thư điện tử:……………………………………… (nếu có).

  Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân(5)……………………………………………

  việc như sau:………………………………………………………………………………………..

  Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:………………………………………………………..

  Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:………………………….

  Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:…………………………

  Thông tin khác(7):……………………………………………………………………………………

  1…………………………………………………………………………………………………………..

  2…………………………………………………………………………………………………………..

  3…………………………………………………………………………………………………………..

  Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.

  ………., ngày……tháng……năm …….…(9)

  Hướng dẫn sử dụng mẫu số 92-DS:

  (1) Ghi loại việc dân sự mà yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (Ví dụ: Yêu cầu tuyên bố một người mất tích; yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người đã chết; yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi,…).

  (2) và (5) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Tòa án đó.

  (3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên; nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu đó.

  (4) Ghi địa chỉ nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự. Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H). Ghi địa chỉ nơi làm việc nếu người yêu cầu là cá nhân (ví dụ: Công ty TNHH Hải An, số 264 phố ĐC, quận BĐ, thành phố H).

  (7) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

  (8) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu gồm có những gì, là bản sao hay bản chính, đánh số thứ tự (ví dụ: 1. Bản sao Giấy khai sinh của…; 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của….).

  Advertisement

  (9) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

  (10) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu đó; nếu là cơ quan tổ chức yêu cầu thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức yêu cầu ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

  3 Vật Phẩm Phong Thủy Không Thể Thiếu Trên Bàn Làm Việc

  Theo phong thuỷ phương Đông, việc bố trí  các vật phẩm phong thủy như:  quả cầu phong thủy, tượng Tỳ Hưu, một chậu cây cảnh nhỏ, cây tài lộc… trên bàn làm việc có ý nghĩa rất quan trọng  đem lại may mắn, thành công trong sự nghiệp. 1. Quả cầu phong thủy

  Quả cầu phong thủy là vật phẩm mang lại sự may mắn, thông tuệ, uyên bác mà hầu hết các chính trị gia, doanh nhân…đều lựa chọn đặt trên bàn làm việc. Quả cầu phong thủy thường được làm từ loại đá đẹp, quý như: đá mắt mèo, đá dạ minh châu, đá thạch anh, ngọc xanh,…

  Quả cầu phong thủy là biểu tượng cho sự quy tụ năng lượng trong không gian về một điểm. Từ đó xét về khả năng tư duy, sáng tạo của người làm việc sẽ được tích tụ nâng cao tăng cường. Đồng thời, chúng còn giúp khống chế hung khí và đem lại sự quyền uy của một người quản lý, mở rộng các mối quan hệ.

  Ngoài ra, nếu đặt trên bàn làm việc quả cầu phong thủy đá thạch anh hồng, quả cầu đá thạch anh xanh hoặc đá pha lê thì công việc kinh doanh sẽ dược trôi chảy, phát đạt.

  2. Tượng linh vật

  Ngoài quả cầu phong thủy, để tiếp nhận thêm may mắn trong công việc với các khách hàng thì chủ nhân có thể chọn lựa những biểu tượng giúp thăng tiến công danh sự nghiệp như: kỳ lân, cá chép hóa rồng, ngựa phi nước đại, cóc thiềm thừ,  mèo chiêu tài…để đặt trên bàn làm việc.

  Những linh vật khác như Tỳ Hưu, Long Quy, Long Mã… Ngoài tài lộc mang đến thì cũng đem lại sự bình an, tránh xa điều thị phi, nhận lại sự thịnh vượng, phú quý và giúp chủ nhân gặp nhiều thuận lợi trong công việc và sức khỏe. Khi chọn vật phẩm phong thủy, bạn nên lưu ý đến sự hài hòa về kích cỡ, màu sắc và chất liệu phù hợp với tuổi mệnh, và bàn là việc để tránh tương khắc.

  3. Chậu cây cảnh hoặc bể cá mini

  Trang trí thêm những chậu cây cảnh không chỉ giúp không gian thanh lọc không khí mà còn giúp “hút tài lộc” cho bàn làm việc. Khi chọn cây xanh để trang trí, bạn nên tránh những loại cây có hình dáng sần sùi, gai góc mà hãy chọn những loại cây xanh nhỏ tươi tốt, có nhiều mầm lộc.

  Theo phong thủy, một số loại cây như: cây kim tiền, vạn thiên thanh, thanh tâm, thường xuân, thủy tiên, thủy cúc, trầu bà đế vương, hoàng kim cát, phát tài,… Sẽ đem đến tài lộc cho công danh của chủ nhân.

  Liên hệ ngay  CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC PHONG THỦY TAM NGUYÊN nhận ngay tư vấn phong thủy theo tuổi, từ bậc thầy phong thủy nổi tiếng nhất hiện nay là thầy Tam Nguyên.

  Đăng bởi: Vân Nguyễn

  Từ khoá: [Tư Vấn] 3 vật phẩm phong thủy không thể thiếu trên bàn làm việc

  Bản Tự Kiểm Điểm Trong Thời Gian Tập Sự Bản Kiểm Điểm Trong Thời Gian Thử Việc

  ……., ngày…tháng…năm…

  Kính gửi: ………………………………………………..

  Tên tôi là:………………………………………… ……………………………………………………

  Sinh ngày:……………………………………….. ……………………………………………………

  Trình độ chuyên môn:……………………….. ……………………………………………………

  Đơn vị công tác:………………………………. ……………………………………………………

  Nhiệm vụ được phân công:……………….. ……………………………………………………

  Sau thời gian được tuyển dụng vào ngành giáo dục, hiện nay tôi đã hết hạn tập sự (6 tháng). Tôi xin tự kiểm điểm về quá trình công tác của bản thân như sau:

  Tham Khảo Thêm:

   

  Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ liên kết Đơn xin hỗ trợ liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

  1. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

  Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các qui định về chuyên môn cũng như nội qui của ngành, của trường đề ra. Phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị. Thường xuyên trau dồi phẩm chất của người giáo viên. Luôn xác định rõ nhiệm vụ của mình. Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể ở địa phương cũng như nơi cư trú. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đoàn kết, thân ái với bạn bè đồng nghiệp. Có ý thức xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết.

  2. Về thực hiện nhiệm vụ được giao

  Trong thời gian qua, bản thân tôi luôn phục tùng sự phân công của BGH nhà trường, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  Có ý thức học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Yêu nghề, mến trẻ, hết lòng vì vì học sinh. Tham gia đầy đủ, tích cực các phong trào của ngành, của trường đề ra.

  3. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính.

  */ Ưu điểm:

  Lập trường tư tưởng vưng vàng.

  Nhiệt tình trong công tác, có lối sống trong sạch.

  */Khuyết điểm:

  Còn e dè trong sinh hoạt tập thể.

  Sử lý các tình huống sư phạm còn lúng túng.

  4. Tự đánh gia xếp loại:

  Hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  Kính gửi: ……………………………………………………

  Em tên là:……………………………………. ……………………………………………………

  Sinh ngày:…………………………………… ……………………………………………………

  Trình độ chuyên môn:…………………… ……………………………………………………

  Đơn vị công tác:…………………………… ……………………………………………………

  Nhiệm vụ được phân công:……………. ……………………………………………………

  Hiện là nhân viên của bộ phận ……………………… Em viết bản kiểm điểm cá nhân này để tự nhận xét bản thân và đưa ra các ý kiến của cá nhân sau …. tháng thử việc tại công ty.

  Đầu tiên em xin được đưa ra những nhận xét về bản thân. Sau … tháng thử việc tại công ty, chủ yếu là thời gian đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ, em thấy mình luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao. Tuy nhiên vì còn bỡ ngỡ với công việc mới nên em đã mắc khá nhiều sai lầm trong cách thích nghi với công việc. Đó là cách làm việc chưa khoa học, chưa chủ động trong cách nắm bắt nội dung công việc. Vì vậy, để tự đánh giá về mức độ hoàn thành công việc trong thời gian vừa qua, em thấy rằng mình chưa đạt yêu cầu cần thiết cho vị trí của mình.

  Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện cho em có cơ hội tiếp xúc với nghề nghiệp, nâng cao hiểu biết trong thời gian vừa qua!

  Và em rất mong nhận được những nhận xét chân thành về những thiếu sót, những ưu, nhược điểm của em trong thời gian qua để em có thể cố gắng hoàn thiện bản thân cũng như những kỹ năng nghề nghiệp của mình.

  Người làm kiểm điểm

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Biên Bản Làm Việc (3 Mẫu) Cách Ghi Biên Bản Làm Việc trên website Vtlx.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!